Nyheder

12.06.2020

Faglige aktiviteter i eksamensperioden

Da antallet af eksaminer er enten reduceret eller aflyst på grund af Corona, er der i stedet planlagt en række faglige aktiviteter af tre timers varighed i alle fag. Hensigten med de faglige aktiviteter er at give lærerne det bedste grundlag for at give (afsluttende) standpunktskarakter.

Lyrik kan være svær at forstå, men hvis man vælger et emne, der optager de fleste unge, så bliver det straks lettere. To 2.g klasser skal i dansk arbejde med lyrik. Som inspiration ser klassen en udsendelse fra DR, som gennemgår ti digte fra Oehlenschläger til Casper Eric, alle med fokus på kærlighed, sex og romantik. Eleverne skal så fremlægge en analyse af et udvalgt digt sammen med et stykke selvvalgt musik og fotografier de selv havde taget i løbet af den faglige aktivitet. For at kunne arbejde multimodalt (med flere udtryksmåder samtidig), er det nødvendigt først at analysere og forstå digtet, for derefter at kunne udtrykke tekstens stemning og følelser i billeder og musik.

To biologihold, et på A-niveau og et på B-niveau, skal arbejde med henholdsvis Covid-19 og Hash og hårde stoffer. A-niveauet får indsigt i den virus, som har lammet størstedelen af verden de seneste måneder og kan efter den faglige aktivitet forholde sig mere kritisk til den strøm af artikler, der fylder nyhederne.
B-niveauet, som skal arbejde med hash og hårde stoffer, får mulighed for at blive klogere på euforiserende stoffer og deres virkning på nervesystemet. Hvorfor oplever man et rus? Hvorfor får man det dårligt bagefter? Hvorfor kan man blive afhængig?
Begge hold skal lave posters, der skal op og hænge på gangene, så alle GG elever kan få gavn af deres viden.

I mediefag skal de 1g elever, der har mediefag som kreativt fag, i løbet af tre timer, lave en musikvideo. På forhånd har mediefagslærerne valgt fire forskellige stykker musik med hver sin stemning. Eleverne kan så vælge at filme en konkret fortælling eller vælge et mere poetisk og visuelt udtryk. Men det vigtige er, at eleverne gennem en bevidst brug af de filmiske virkemidler kan producere et samlet udtryk, hvor musik og billedside spiller sammen.