Nyheder

02.11.2019

4 hold fra GG deltog i plastkortlægning

Efteråret blev af fire hold fra naturvidenskabelige fag brugt til at deltage i 'Masseeksperimentet 2019', hvor flere end 10.000 skoleelever indsamlede og registrerede plast i et udvalgt område inden for en ud af 8 definerede landskabskategorier. Ideen og koordineringen foregik i samarbejde med Det Danske Forskningscenter i Marin Plastforurening 'MarinePlastic'.
Et givet areal blev opmålt, stedets GPS-position noteret og en systematisk indsamling blev påbegyndt. Eleverne nedskrev herefter, hvor mange stk. af en given plasttype de fandt, så data kunne indtastes til en landsdækkende database. Herefter kortlægger forskerne så, hvor meget plast og hvilke plasttyper, der forurener hele Danmark, så de kan vurdere, hvor i håndteringen det går galt. Meningen er, at kvalificerede indgreb i fremtiden kan skabe et bedre system, der ikke forurener.

Som med så meget andet forurening er det ikke indsamlingen og oprydningen, der skal satses på, det handler om at hæve sig til fugleperspektiv og danne sig overblik, så man langsigtet kan undgå at forureningen overhovedet sker. Det er ligesom på vores fine skole, hvor eleverne har lært, at man ikke behøver at rydde op efter sig, fordi man slet ikke smider affald.