Nyheder

06.12.2019

1g på rejse i Danmark

De nyetablerede 1g-klasser har sammen med to lærere været på hver sit besøg til et sted i Danmark. Formålet har været at ryste klassen sammen og at arbejde med at styrke elevernes interkulturelle kompetencer i mødet med unge fra et lokalt gymnasium. Samtidig har eleverne også skullet forstå et specifikt stykke Danmark med udgangspunkt i de to læreres fag.

1u’s Danmarkstur gik til Sønderborg med undervisere i historie og dansk. På lejede cykler var første stop Alssund gymnasium. Her var en 1g biotek-klasse i gang med at bage boller for at undersøge, hvilken indvirkning enzymer har på bagningen. Resultatet var større og luftigere boller, og de fik lov til at smage værket bagefter. Undervejs interviewede 1u eleverne fra Sønderborg, og de nåede frem til, at de i virkeligheden ikke er så forskellige fra dem. Torsdag formiddag bød på rundvisning på Historiecenter Dybbøl Banke med fokus på krigen, fronten og skanserne i 1864. Efter en tur i klart solskinsvejr i det historiske terræn, spillede 1u rulleskøjtehockey på Sønderborg Idrætshøjskole (IHS) under kyndig vejledning af vores tidligere kollega Jeppe. Sønderborg Slot fik besøg af 1u på Danmarkturens sidste dag, hvor eleverne arbejdede gruppevis med udvalgte historiske malerier, som blev analyseret og præsenteret mundtligt.

1e var i Mariager og spillede bold med de lokale elever fra Mariager Fjord gymnasium. De besøgte også Favrskov gymnasium, hvor de i samarbejde med eleverne udførte fysik- og kemiforsøg. Programmet omfattede desuden et besøg på Energimuseet i Bjerringbro, samt på Gudenåmuseet, hvor de undersøgte egnens anvendelse af landbrugsteknologi.

1m boede i Varde, hvor de blev vist rundt af en musikklasse fra gymnasiet og spillede musik med dem i deres flotte musikauditorium. Turen bød også på et interessant besøg på Bjarke Ingels bunkermuseum ’Tirpitz” i Blåvandshuk, som gav nogle spændende indtryk fra krigens vestkyst under 2. verdenskrig.


1s besøgte Viborg Katedralskole og var også på landet hos en svinebonde på ’Bjerget’ (han hed ikke Jeppe) for at få indblik i moderne dansk svineproduktion. Klassen gik under jorden i Mønsted Kalkgruber, for at se noget så sjældent som en nedlagt dansk mine og dens geologi. Her var mange overvintrende flagermus!

1x boede med Danmarks flotteste udsigt langt ude på landet midt i Geopark Odsherred. Emnet var mennesket og landskabet. Klassen gik en lang tur på toppen af den store randmoræne og tilbage ad kysten, hvor den fik kendskab til det storslåede landskabs dannelse og udnyttelse gennem tiderne. Et formiddagsbesøg på Odsherred gymnasium gav, via interviews med lokale elever, indtryk af forskelle og ligheder mellem de to klassers betingelser for at gå i skole, ikke mindst ift. logistik, afstande og transportforhold! Et besøg på Odsherreds Kunstmuseum gav mulighed for at se landskabet gennem ’Odsherredskunstnernes’ øjne. Endelig gav en vandretur på bunden af den inddæmmede Lammefjord, 3-4 m. under havets overflade, indtryk af Danmarks største inddæmningsprojekt. På Audebo pumpestation fik klassen syn for sagn om historie og baggrund for menneskets kamp for at bekæmpe og kultivere naturen på godt og ondt.