Vi åbner døren til din fremtid 

 

 

 

 

 

 

Orienteringsaften - er afholdt

Mandag den 10. januar kl. 19.30 afholdt vi vores virtuelle orienteringsaften.

Til aftenen havde vi produceret en film, hvor vi præsenterede vores gymnasium.

Efter filmen var der mulighed for at høre mere om vores gymnasium i forskellige virtuelle rum, hvor både elever og lærere var repræsenteret og klar til at svare på spørgsmål.

Du kan se filmen fra orienteringsaftenen her.

 

Orienteringseftermiddag - afholdes nu virtuel

Grundet Sundhedsstyrelsen retningslinjer og anbefalinger er vi desværre ikke i stand til at afholde vores Orienteringseftermiddag med fysisk fremmøde. Orienteringseftermiddagen bliver i stedet virtuel, men dag og tidspunkt er fortsat lørdag d. 22. januar kl. 13.00.

I tilgår mødet ved at benytte dette link.

Vi har sendt mail til alle, som har tilmeldt sig orienteringseftermiddagen med fysisk fremmøde.

Du kan læse mere om arrangementerne her.

 

Du er meget velkommen til at besøge os! Vi har besøgsdage i december, januar og februar.

Vi arrangerer en dag for dig, hvor du møder en af vores studievejledere, som du kan spørge om f.eks. fag, studieretninger, lektier, mv. Dernæst følger du sammen med 1-2 andre besøgselever undervisningen i en af vores klasser.

Du kan tilmelde dig en besøgsdag her.

Smitteopsporing:

Ved tilfælde af COVID19 taler vi med den pågældende elev og får et overblik over, hvilke nære kontakter eleven har haft. Vi vurderer i samarbejde med Styrelsen for Patientsikkerhed, hvilke tiltag, der skal iværksættes. Vi sender en mail til eleverne om, hvad de skal gøre og følger op telefonisk for at sikre, at de har læst mailen og ved, hvad de skal gøre. Hvis eleven er under 18 år, kontakter vi forældrene.

Vi har oprettet en særlig mail, hvor vi kommunikerer med eleverne. Mailadressen er corona@gladgym.dk

  

 

Læs nyhedsbrevet. Gladsaxe gymnasiums nyhedsbrev indeholder sidste nyt fra livet på gymnasiet og rektors bord. Du kan også tilmelde dig en mailliste  og få det automatisk tilsendt.

Ledelsesberetning

Gladsaxe gymnasium opgør hvert år sine resultater i en årsrapport til Undervisningsministeriet, rapporten indeholder økonomiske nøgletal og gør status på årets faglige resultater for 2020.

I dette uddrag af ledelsesberetningen beskriver rektor Eva K. Steensen årets faglige resultater.

Her kan du læse om Gladsaxe gymnasiums vision og værdier, strategi for 2020 – 2024 og om årets resultater bl.a. om digitale kompetencer, internationalt samarbejde, formativ evaluering og årets nye ombygning af svømmesal til aquatorium.

Ledelsesberetning 2020

Vigtige datoer

01.12.2021
Besøgsdage
I perioden fra december-februar afholder vi besøgsdage for elever i…
14.02.2022
Elevernes vinterferie
Eleverne holder vinterferie i perioden mandag 14. februar - fredag…
15.03.2022
3g'erne skriver SRP
3g'erne skriver SRP i perioden 16.-29. marts 2022.

Se flere

Instagram


Vidste du at...

10 kg
eller 15 bøger lånes af en typisk 1.g'er
1.060
elever glæder sig til at du starter
frisbee
eller bold kan lånes på lærerværelset?