Vi åbner døren til din fremtid 

 

 

 

 

 

 

1g’erne har nu været i gang i en uges tid, og vi håber, de er kommet godt i gang med grundforløbet.

En del af det 10-ugers grundforløb er, at eleverne skal introduceres til gymnasiets fag og mulige studieretninger. Eleverne skal afgive deres endelige ønske til studieretning senest den 2. oktober, og inden da skal de vejledes i at træffe det rigtige valg.

I perioden 16.-20. september deltager eleven i tre studieretningspræsentationer af en halv dags varighed, hvor de kan få et indtryk af de forskellige fag og deres tværfaglighed.

Vi indbyder derfor 1g elever og forældre til et informationsmøde, hvor vi vil præsentere jer for vores studieretninger og fortælle mere om processen i dette valg.

Mandag den 29. august 2022, kl. 17.00 – 19.00

  • Arrangementet indledes med en overordnet præsentation af studieretningerne i Salen.
  • Herefter vil der være mulighed for at tale med faglærere, gymnasievejledere og ledelse i studieretningsboder, som er placeret i kantinen og foyeren.

Vi glæder os til at se jer til mødet.

Filmen om GG

Vi har produceret en film, hvor vi præsenter GG.

Vores film er lavet af en tidligere mediefagselev, og udover interview med lærere og elever vil du kunne se en række små og sjove reklameindslag om skolen, faglighed og fælleskabet på GG.

Du kan se filmen her.

 

 

 

I løbet af grundforløbet sørger vi for, at du introduceres til forskellige fag og studieretninger, så du er bedst muligt klædt på, når du skal vælge studieretning. Grundforløbet varer indtil efterårsferien i uge 42, og er ens for alle elever.

Mandag den 29. august bliver der afholdt et møde for dig og dine forældre, hvor I kan høre mere om valg af studieretning.

Du får desuden mulighed for selv at vælge en mere uddybende studieretningspræsentation af de tre studieretninger, som du er mest interesseret i. Studieretningspræsentationerne afholdes i uge 37 og 38.

Langt de fleste af de studieretninger, som GG tilbyder bliver oprettet. Men det kræver naturligvis, at der er nok elever, der har valgt den pågældende retning, for at den kan oprettes.

I slutningen af grundforløbet er der to afsluttende prøver; en i NV (naturvidenskabeligt grundforløb) og en i AP (almen sprogforståelse). Du kan læse mere om NV og AP her. Prøverne i NV og AP finder sted i uge 41. NV- og AP-karaktererne kommer til at stå på dit studentereksamensbevis, men tæller ikke med i det samlede gennemsnit.

Derudover vil der i grundforløbet også være en matematikscreening af alle. Screeningen skal hjælpe dig i dit valg af studieretning, så du bedre kan vurdere, hvilket niveau du skal gå efter i matematik.

Endelig kommer du til en individuel samtale med en gymnasievejleder, inden du skal vælge studieretning. Denne samtale handler om både dit faglige niveau og dine ønsker til videre uddannelse.

Du skal vælge studieretning senest søndag den 2.oktober.

Du kan se fagfordeling og niveauer på de forskellige fag på studieretningsvælgeren

Mandag d. 24. oktober starter du i din studieretningsklasse.

Læs nyhedsbrevet. Gladsaxe gymnasiums nyhedsbrev indeholder sidste nyt fra livet på gymnasiet og rektors bord. Du kan også tilmelde dig en mailliste  og få det automatisk tilsendt.

Ledelsesberetning

Gladsaxe gymnasium opgør hvert år sine resultater i en årsrapport til Undervisningsministeriet, rapporten indeholder økonomiske nøgletal og gør status på årets faglige resultater for 2020.

I dette uddrag af ledelsesberetningen beskriver rektor Eva K. Steensen årets faglige resultater.

Her kan du læse om Gladsaxe gymnasiums vision og værdier, strategi for 2020 – 2024 og om årets resultater bl.a. om digitale kompetencer, internationalt samarbejde, formativ evaluering og årets nye ombygning af svømmesal til aquatorium.

Ledelsesberetning 2021

Vigtige datoer

29.08.2022
Informationsmøde om studieretninger for 1g elever og forældre
Information om elevernes studieretningsvalg kl. 17-19.
31.08.2022
Idrætsdag
Idrætsdag for alle årgange kl. 11.40 - 15.10.
16.09.2022
Studieretningspræsentationer for 1g
Studieretningspræsentationer for 1g 16/9, 19/9 og 20/9. 

Se flere

Instagram


Vidste du at...

7,6
er vores elevers gennemsnit ved den skriftlige eksamen i matematik A
25.000
bøger er udlånt i bogdepotet
13 kg
elller 20 bøger lånes af en typisk 2.g'er