5a. Samfundsfag A, Engelsk A - Global

8a. Samfundsfag A, Engelsk A - Global

I denne studieretning er der mere fokus på interkulturelle kompetencer og udsyn, end tilfældet er på de andre studieretninger på skolen. Det indebærer bl.a., at eleverne på studieretningen deltager i skoleprojekter med andre unge i Europa, i udvalgte forløb modtager undervisning på engelsk, og at de fungerer som værter, når der er udenlandsk besøg på skolen. Der er ingen specielle krav til optagelse på studieretningen, men man skal have mod og lyst til at møde verden med åbne arme.

”Det er fedt at kunne få lov til at snakke meget engelsk og at komme ud at rejse. Jeg valgte også globallinjen, fordi det er spændende at møde unge fra andre kulturer og i det hele taget arbejde sammen med andre lande.” (Mathilde)

"Jeg valgte den globale linje, da der bliver sat fokus på spændende globale emner, og man får forøget og udvidet sin viden om verdenssamfundet" (Daniel)


1.g 2.g 3.g
Samfundsfag A  
Engelsk A
Dansk A
Historie A
Matematik B  
Fransk/Tysk fortsætter B eller Fransk/Spansk begynder A*  
Fysik C    
nv-fag C    
  nv-fag C  
Kunstnerisk fag C    
Idræt C
  Religion C  
    Oldtidskundskab C
    Naturvid. valgfag B
    Valgfag
    Valgfag
Studieretningsfag Obligatorisk fag Valgfag

Det naturvidenskabelige valgfag B skal bruges til at hæve Fysik eller et af klassens andre naturvidenskabelige C-fag til B-niveau.

De øvrige valgfag kan bruges til løft af fag, du allerede har, eller til nye C-fag.

*Hvis du har Fransk/Spansk begynder, har du et valgfag mindre end vist, idet Fransk/Spansk begynder er 3-årige A-fag.

 

Se her hvad denne studieretning eksempelvis kan bruges til

Denne studieretning peger i retning af uddannelser, som fx fokuserer på danske og internationale samfundsforhold, kommunikation og økonomi, men klik på linket og se, hvilke muligheder den ellers åbner.

https://www.ug.dk/adgangskortet/stx/920855