5. Geovidenskab A, Matematik A, Kemi B

5. Geovidenskab A, Matematik A, Kemi B

Hvad styrer klimaforandringerne og hvad skal vi stille op over for dem?

Geovidenskab er et A-fag, der består af en kombinaniton af naturgeografi (B) og fysik (B) og er geovidenskabelig teori med udgangspunkt i praktisk laboratoriearbejde og feltundersøgelser. Geovidenskab som studieretning består udover geovidenskab A også af Matematik A og Kemi B. Kombinationen af de tre fag skaber et stærkt, fagligt overblik over fysiske, kemiske og geografiske processer i naturen og giver adgang til de fleste studier!

"På studieretningsdagen var vi ude at undersøge og opmåle geotopen Stevns Klint og Faxe Kalkbrud. Dagen var både faglig og hyggelig. Hjemme igen arbejdede vi videre med data fra turen, for at forstå livets og jordens udvikling ift. naturlige klimaændringer med perspektiv til den situation vi er i med accelererende menneskeskabte klimaforandringer. Vi har også været i Italien og skal til Søderåsen i Sverige for at undersøge naturen. Fem af os var så heldige at vi fik et tre ugers ophold i ved indlandsisen i Grønland og to af os blev udvalgt til at deltage ved FN's klimakonference COP25 i Madrid!

I geovidenskab arbejder du ofte omvendt end i andre fag. Vha. en case tager du udgangspunkt i virkeligheden og bruger dernæst teorien til at forstå den. Til sidst ender du f.eks. med at kunne svare på spørgsmål så som: Hvad styrer klimaforandringerne og hvad skal vi stille op over for dem? Det er en studieretning, der giver mening for os selv og vores liv og som kan bruges til noget betydningsfuldt, når vi er færdige”  (Amanda og Mathilde)

Se video af Magnus, der fortæller om hans oplevelser af studieretningen

Se anden video om hvordan det opleves at vælge geovidenskab.

 


1.g 2.g 3.g
Geovidenskab A  
Matematik A  
Kemi B   
Dansk A  
Historie A  
Engelsk B  
Fransk/Tysk fortsætter B eller Fransk/Spansk begynder A*  
Samfundsfag C    
Kunstnerisk fag C    
Idræt C
    Religion C
    Oldtidskundskab C
    Valgfag
    Valgfag
Studieretningsfag Obligatorisk fag Valgfag

Valgfagene kan bruges til løft af fag, du allerede har, eller til nye C-fag.

*Hvis du har Fransk/Spansk begynder, er det ene valgfag brugt, idet Fransk/Spansk begynder er 3-årige A-fag.

Faget Geovidenskab giver B-niveau-kompetence i fagene Fysik og Naturgeografi.

Et valgfag kan derfor bruges til at hæve Fysik til A-niveau.

 

Se her hvad denne studieretning eksempelvis kan bruges til

Denne studieretning peger i retning af uddannelser, som fx fokuserer på naturvidenskab, ingeniørfag og miljø, men klik på linket og se, hvilke muligheder den ellers åbner.

Adgangsmuligheder med Geovidenskab

og hvis du forhøjer Fysik B til A i 3.g, ser det sådan ud

Adgangsmuligheder med Geovidenskab hvis Fysik B forhøjes til A