Almen Studieforberedelse

Hvad er Almen Studieforberedelse?

Almen studieforberedelse (AT) er et samarbejde mellem fag, hvor du skal lære at undersøge en sag ved hjælp af teorier og metoder fra to forskellige fag. Den afsluttende evaluering i AT foregår ved studentereksamen i 3.g, som alle elever skal op til.

Undervisningen i AT gør dig i stand til:

  • at formulere, hvad du vil undersøge (sagen)
  • at finde relevant materiale til at undersøge dette
  • at udvælge de relevante fag, der kan undersøge dette
  • bevidst at anvende metoder fra de valgte fag.

I gymnasiet har du forskellige fag, men udenfor er der ikke fag. Uden for gymnasiet er der en virkelighed, hvor man møder forskellige udfordringer og problemer, som fx forurening, terrorisme, svære menneskelige valg og konflikter mellem befolkningsgrupper. Sådanne emner, udfordringer og problemer kaldes en sag, når man undersøger dem i AT.

For at forstå virkelighedens sager kan man som regel ikke nøjes med at se på dem ud fra ét fag. Hvis man undersøger en sag som global opvarmning ud fra flere forskellige fag, kan man få en mere nuanceret forståelse, end hvis man kun undersøgte det ud fra et enkelt fag. En sag i AT er noget, man vil undersøge grundigt ud fra flere fag.

AT bortfalder for elever, der begynder i skoleåret 2017.