Translokation

Din sidste dag som gymnasieelev 2020

Vi plejer at afholde en fælles translokation for alle studenter og forældre. Men Børne- og Undervisningsministeriet har meldt ud, at translokation 2020 skal afholdes klassevist grundet corona. Det betyder, at vi er nødt til at flytte translokationen fra den oprindeligt planlagte dato til torsdag d. 25. og fredag d. 26. juni. Planen for hver klasses translokation ses i vedhæftede dokument.

Hver student må max. have 2 gæster med til translokationen. Jeres gæster skal ankomme til GG tidligst 15 minutter før jeres klasses translokation starter. Der vil være stillet borde og stole op i hhv. Salen og Kantinen, hvor jeres gæster sidder klar, når I går indmarch.

Translokationen vil vare mellem 30 og 40 minutter. Når translokationen er færdig, bedes du og dine gæster tage afsted fra GG igen, og benytte samme udgang, som dine gæster er kommet ind af. Gæster til translokation i Kantinen benytter sig af indgangen ved Sosu H, og gæster til translokation i Salen benytter sig af indgangen fra parkeringspladsen.

Vi glæder os til at se jer.