Netwerk

Trivsel og forebyggelse af ensomhed

Netwerk handler om at understøtte trivslen i klasserne, herunder at forebygge og afhjælpe ensomhed.

Dette gøres ved at støtte eleverne på gymnasiet i at skabe en klassekultur, hvor alle føler sig trygge og velkomne, og samtidig give både elever og lærere redskaber til at se og hjælpe dem, der i perioder har det svært.

Man kan læse mere om det på hjemmesiden Netwerk

Vi er på Gladsaxe gymnasium med i projekt Netwerk. Det betyder, at alle 1.g’ere allerede første skoledag præsenteres for projektet og får tildelt en fast makker. Efterfølgende afholdes en række moduler i 1.g-klasserne med KK’ere og gymnasievejledere, hvor der gennem dialog og praktiske øvelser arbejdes med støtte af trivslen i klasserne og forebyggelse af ensomhed.