Corona

Corona-information opdateret den 23. september 2020

Se vores opdaterede retningslinjer vedr. skolestart august 2020.

Foranstaltninger på GG 

I fællesskab skal vi sammen sikre en god hygiejne og fornuftig adfærd ved at følge Sundhedsstyrelsens skærpede forholdsregler for at undgå, at der opstår stor smittespredning og sygdom blandt personale og elever. 

Når I møder ind på skolen, vil I derfor møde en indretning, der hjælper os til at følge de skærpede forholdsregler. I vil bl.a. se Sundhedsstyrelsens plakater om hygiejne og adfærd, som vi skal følge.

På GG skal I så vidt muligt færdes udenfor. Dvs. I skal ikke gå til lokalerne igennem gangene, men så vidt muligt udenfor og i stedet for gå ind af nærmeste indgang i forhold til det lokale, I skal være i. Vi har inddelt GG i en række områder i forhold til de forskellige indgange med nærliggende lokale og nærliggende toiletter. I pauserne skal I opholde jer udenfor - der opsat ekstra picnicborde og indkøbt tæpper til alle 1.g'ere. Kantinen er åben, og der kan købes mad og drikke, men det er ikke muligt at opholde sig i kantinen i pauserne. 

Alle får eller har fået tilsendt og gennemgået Instruks til elever om hygiejne og adfærd” samt Sundhedsstyrelsens video om korrekt håndvask.

Coronaindgange

        

Huskeliste 

I skal medbringe:

  • fuldt opladt computer ved starten på skoledagen
  • powerbank el. lign (der er ikke stikkontakter og forlængerledninger nok)
  • headset (der er ikke mulighed for at vise video fælles i alle de lokaler)
  • evt. din egen håndsprit.

Hvis I har brug for IT support eller brug for hjælp fra sekretariatet, skal I ringe eller skrive til dem, og ikke møde op hos dem, før I har en aftale med dem.  

Hans Jørgen Holbek, IT support, tlf. 21 70 41 71

Sekretariatet, tlf. 39 56 31 62

 

Håndtering af sygdom og symptomer

De typiske symptomer på COVID-19 sygdom er feber, tør hoste, ondt i halsen, hovedpine, alment ubehag eller muskelsmerter.   Hvis du oplever nogle af disse symptomer, skal du ikke komme på gymnasiet, men give besked til sekretariatet og din lærer om årsagen til dit fravær. 

Gymnasiets ledelse har udarbejdet en instruks, der beskriver, hvordan du skal forholde dig, hvis du får symptomer

Forholdsregler vedr. rejser til udlandet 

Du kan holde dig opdateret om Udenrigsministeriets rejsevejledninger på deres hjemmeside.  

Du skal blive hjemme i 14 dage efter en ikke-nødvendig rejse til lande, som det frarådes at besøge. I denne periode modtager du ikke fjernundervisning.

Hvis du rejser til et land, der kategoriseret i gul, dvs. åben og overholder Udenrigsministeriets særlige rejseråd til en tid med COVID-19, behøver du ikke blive hjemme i 14 dage efter hjemkomst. Du skal heller ikke blive hjemme, hvis du kommer hjem fra et ophold på egen ødegård el.lign. i et andet nordisk land - uagtet den overordnede rejsevejledning for landet. 

Frivillig test for antistoffer mod coronavirus

Region Hovedstaden har tilbudt en test for antistoffer mod coronavirus på ungdomsuddannelserne, og dette tilbud har vi taget imod på Gladsaxe gymnasium.

Testen er frivillig. Biologilærerne står for at teste alle 2.g og 3.g-klasser onsdag til fredag i uge 39. Antistoftesten er nem og kan, efter en kort instruktion fra en biologilærer udføres på 30 minutter af eleverne selv.

 

Rektor, Eva Krarup Steensen, kan kontaktes på ek@gladgym.dk eller 5356 3834

Vicerektor, Anne Krarup, kan kontaktes på ak@gladgym.dk eller 2671 3718