Etisk kodeks for digitale teknologier

Etisk kodeks for digitale teknologier

På Gladsaxe gymnasium vægter vi fællesskabet højt, og det er derfor vigtigt, at alle bakker op om retningslinjerne i dette kodeks for at sikre god trivsel for alle på gymnasiet.

Mobiler, computere og digitale medier i undervisningen.
Mobiler er ikke fremme i undervisningen, og de kan indsamles og opbevares af læreren under modulet. Læreren kan give tilladelse til brug af mobiltelefoner til fagligt arbejde. Læreren sætter klare rammer for brug af computeren og digitale medier i undervisningen, og eleven følger lærerens anvisninger med henvisning til gymnasiets øvrige studie- og ordensregler.

Konflikter uden for gymnasiets område
Konflikter uden for gymnasiet er som udgangspunkt ikke gymnasiets ansvar, men kan dog være det afhængigt af situationen, eksempelvis vedrørende adfærd på digitale medier. Hvis konflikten påvirker elevens skolegang, så bidrager gymnasiet til at håndtere problemet og en af gymnasiets sanktioner kan komme på tale. Eleven er til hver en tid velkommen til at henvende sig til en KK’er eller gymnasievejleder på egne eller andres vegne.

Optagelse og deling af billeder og video
Lyd, billeder og film må ikke optages på Gladsaxe gymnasium uden forudgående accept fra gymnasiet og de involverede. Filerne må ligeledes ikke deles med andre uden accept fra de medvirkende. Dette gælder både i forbindelse med faglige og sociale arrangementer.

Optagelse og fotografering af undervisningsaktiviteter må kun ske efter gensidig aftale mellem lærer og elev. Det er ikke tilladt at optage samtaler med gymnasiets personale uden samtykke.

Ved studiestart udfylder alle elever en samtykkeerklæring, der giver tilladelse til, at gymnasiet kan optage billeder og video med henblik på at dokumentere årets gang. Udgangspunktet er, at situationsbilleder kan offentliggøres uden samtykke.

“Situationsbilleder defineres i denne sammenhæng som billeder, hvor en aktivitet eller en situation er det egentlige formål med billedet. Modsætningen hertil er portrætbilleder, hvor formålet er at afbilde en eller flere bestemte personer” Kilde: Datatilsynet

Hvis der skulle forekomme utilfredshed angående offentliggjorte billeder fra gymnasiets side, skal man henvende sig i sekretariatet.

En fælles indsats
I en undervisningssituation er der et kollektivt ansvar for hvordan man anvender computere og digitale medier. Der er et moralsk ansvar elever imellem for at sige fra over for forstyrrende digitale elementer for at sikre et godt læringsrum. Gymnasiet underviser i god adfærd på de sociale medier.

Et kodeks kan ikke stå alene, og det er derfor vigtigt, at der løbende er en dialog på gymnasiet om, hvad der er etisk forsvarligt og god opførsel over for hinanden. Dette gælder både på gymnasiet, uden for gymnasiet og på de sociale medier.