Alkoholpolitik

Gymnasiets alkoholpolitik

Gladsaxe Gymnasium er en uddannelsesinstitution. Det gælder generelt, at indtagelse af øl, vin og spiritus samt andre rusmidler ikke er tilladt på skolens område.

Efter aftale må der nydes alkohol i forbindelse med sociale arrangementer. I GG sammenhæng betyder det alkohol af typen øl, vin eller cider.

Vi   indgår i dialog med eleverne om forbrug af alkohol ved at tale med dem om fornuftigt forbrug af alkohol og andre rusmidler.

Fællesarrangementer - alkoholfrie:

 • 1.g intro-tur
 • Faglige ekskursioner
 • Caféaftener o. lign.

Fælles arrangementer med mulighed for udskænkning efter tilladelse:

 • GG fest
 • Gallafest
 • 3.g middag o. lign.

Studieture er uden alkohol

Håndfæstning til studieturen i 2g. Underskrives inden afrejse. Håndfæstning som PDF.

En studietur er en fælles faglig og social tur, der foregår i gymnasiets regi og følger GG's studie- og ordensregler.

Studieturen har tre overordnede formål;

 • Turen skal bidrage til at træne elevernes interkulturelle kompetencer.
 • Turen har et socialt formål, der bidrager til høj elevtrivsel og en god klassekultur.
 • Endeligt skal turen gennem aktiviteter bidrage til fagligheden i turens to fag.

På studieturen fungerer du som repræsentant for GG og for Danmark. Vi forventer derfor, at du følger almindelige regler for god opførsel og overholder gældende love og regler, de steder du besøger.

På studieturen skal du;

 • møde til aftalte tidspunkter
 • deltage i alle aktiviteter
 • følge lærerens anvisning
 • altid have din mobiltelefon med dig
 • altid følges med andre fra klassen
 • være på hotellet senest kl. 24 - evt. før

Studieturen indgår i den almindelige hverdag, og derfor er indtagelse af alkohol og andre rusmidler ikke tilladt.

Alvorlige brud på regler og retningslinjer vil medføre sanktioner. Det kan betyde hjemsendelse - for egen regning, udelukkelse fra aktiviteter på GG mv. Ved alvorlige brud vil dine forældre blive kontaktet af rektor.

Jeg er orienteret om reglerne for deltagelse i  studieturen og er indforstået med, at jeg vil overholde disse.

Elevnavn:

Klasse:

Dato:

Elev- og forældreunderskrift


Elev under 18 år - håndfæstningen underskrives af elev og forældre

Elev over 18 år - håndfæstningen underskrives af elev. Du skal orientere dine forældre om indholdet af denne håndfæstning.

 

Sanktioner

Ved skolestart oplyses eleverne af lærere, gymnasievejledere, vejledere og tutorer om skolens alkoholpolitik og de mulige sanktioner, som træder i kraft, hvis reglerne overtrædes.

De sanktioner, der kan komme på tale, er:

 • Elever, der er berusede eller selv medbringer alkohol på introturen, sendes hjem på egen regning. Dette sker efter kontakt med forældre/værge, hvis eleven er under 18 år.
 • Elever, der ikke overholder de aftalte regler for indtagelse af alkohol på studieture samt andre faglige ekskursioner og rejser, sendes hjem for egen regning. Dette sker efter kontakt med forældre/værge, hvis eleven er under 18 år.
 • Elever, der har overtrådt reglerne, henvises til ledelsen.

Se i øvrigt skolens generelle studie- og ordensregler.

Elevarrangerede ture

Det er nok velkendt, at de fleste gymnasier arrangerer studieture til udlandet for deres elever i forbindelse med undervisningen. Der er tale om studieture med fagligt indhold, de afholdes i skoletiden, og rejserne er planlagt af de deltagende lærere. Endeligt gennemføres disse studieture efter et regelsæt, som er godkendt lokalt i ledelse og bestyrelse på de enkelte skoler.

Imidlertid er der også gymnasieelever som i privat regi arrangerer ture i samarbejde med kommercielle rejsebureauer i vinterferien i uge 7, hvor rejserne typisk går til diverse skisportssteder, og som noget relativt nyt, også til Prag.

Det er vigtigt for os at understrege, at disse rejser ikke er en del af gymnasiernes aktiviteter, og at eleverne altså rejser privat og på eget ansvar.

 

Se aftale vedr. alkohol mellem 11 gymnasier: VI TAGER ANSVAR