Mette Præstiin Brandt (MP)
Ledelse, Lærer, Uddannelseschef
Engelsk, Idræt
Mette Søndergaard (MeS)
Lærer
Engelsk, Spansk
Mette Weismann Israel (MWI)
Lærer
Historie, Samfundsfag
Mikael Nors Ganer (Gar)
Lærer
Idræt, Mediefag
Morten Barslund Gregersen (Gre) (orlov)
Lærer
Naturgeografi, Samfundsfag
Morten Clausen (Cl)
Lærer
Dansk, Musik
Morten Overgård Nielsen (MON)
Gymnasievejleder, Lærer
Matematik
Nanna Kamp Frellsen (Nan)
Lærer
Matematik
Natacha Bjerre (NB)
Lærer, Pædagogisk Faglig Koordinator
Biologi, Bioteknologi
Niels-Erik Kofod (NK)
IT Vejleder, Lærer
Astronomi, Fysik, Matematik
Per Nilsson (Per)
Lærer
Dansk, Historie, Tysk
Peter Gøtzche (PG)
Lærer
Historie, Samfundsfag