Majbrit Libak Rasmussen (Mbr)
Lærer
Erhvervsøkonomi, Samfundsfag, Tysk
Maria Biil Larsen (MBL)
Lærer
Dansk, Engelsk
Marianne Messerschmidt (MM)
Lærer
Fransk, Musik, Spansk
Marie Harpøth (Har)
Lærer
Matematik, Musik
Martin Ludvigsen (Lud)
Lærer
Samfundsfag, Tysk
Martin Lærkes (MaL)
Gymnasievejleder, Lærer
Billedkunst, Religion
Martin Wissing Jensen (MJ)
Lærer
Historie, Samfundsfag
Mette Bjørnvig Kaufmann (MK)
Coach, Lærer
Dansk, Idræt
Mette Præstiin Brandt (MP)
Ledelse, Lærer, Uddannelseschef
Engelsk, Idræt
Mia Nørgaard Egelind (Mia) (barselsorlov)
Ledelse, Lærer, Uddannelseschef
Erhvervsøkonomi, Samfundsfag
Morten Clausen (Cl)
Lærer
Dansk, Musik
Morten Lundberg (Lun)
Lærer, Tillidsrepræsentant
Historie, Samfundsfag