Hasse Leerhøy (Has)
Teknisk Service, Teknisk Service Medarbejder
Henrik Ahrenst (AH)
Lærer, Webmaster
Geovidenskab (GV), Idræt, Naturgeografi
Inge Støttrup (IS)
Lærer
Kinesiske Områdestudier, Religion, Samfundsfag
Jacob Damgaard (JD)
Lærer
Biologi, Idræt
Jacob Thamdrup Jensen (Jac)
Lærer
Musik, Samfundsfag
Janne Israelsson (Ja)
Kursusleder, Lærer
Dansk, Psykologi
Jannie Grølsted-Kristensen (JG)
Gymnasiesekretær, Sekretariat
Jens Bjerregaard (JB)
Ledelse, Lærer, Uddannelseschef
Historie, Oldtidskundskab, Religion
Jeppe Grønning Jensen (JJ)
Lærer
Engelsk, Mediefag
Jesper Teglgaard Jensen (JT)
Lærer
Historie, Idræt
Josefine Viktor B. Randing (JBR) (barselsorlov)
Lærer
Billedkunst, Dansk
Jules Fischer (JF)
Lærer
Billedkunst