Maria Biil Larsen (MBL)
Lærer
Dansk, Engelsk
Marianne Messerschmidt (MM)
Lærer
Fransk, Musik, Spansk
Martin Ludvigsen (Lud)
Lærer
Samfundsfag, Tysk
Martin Lærkes (MaL)
Gymnasievejleder, Lærer
Billedkunst, Religion
Martin Wissing Jensen (MJ)
Lærer
Historie, Samfundsfag
Merete Schrøder (MeS)
Gymnasiesekretær, Sekretariat
Mette Bjørnvig Kaufmann (MK)
Coach, Lærer
Dansk, Idræt
Mette Præstiin Brandt (MP)
Lærer, Pædagogisk Faglig Koordinator
Engelsk, Idræt
Mia Nørgaard Egelind (Mia)
Ledelse, Lærer, Uddannelseschef
Erhvervsøkonomi, Samfundsfag
Morten Andreas Christiansen (Mac)
Teknisk Service, Teknisk Service Medarbejder
Morten Andreas Krarup (Mo)
Gymnasiesekretær, Sekretariat
Morten Clausen (Cl)
Lærer
Dansk, Musik