Kristina Helleberg Kaae (KHK)
Lærer
Historie, Religion
Kristine Rask Raae (KR)
Lærer
Biologi, Bioteknologi, Kemi
Lau Lorenzen (Lau)
Lærer
Engelsk, Religion
Lene Hasselbalch Jakobsen (LHJ)
Kursusleder, Lærer
Dansk, Tysk
Lise-Lotte Rønne Koch (LL)
Lærer
Dansk, Fransk, Musik
Loa Axelsen (Loa)
Gymnasiesekretær, Sekretariat
Lotte Bom Riise (LR)
Gymnasievejleder, Lærer
Dansk, Oldtidskundskab
Lotte Bæk Mortensen (LBM)
Lærer
Engelsk, Latin, Oldtidskundskab, Retorik
Louise Brandt Kærgaard (LK)
Lærer
Dansk, Engelsk
Mads Rangvid (MRv)
Gymnasievejleder, Lærer
Dansk, Filosofi
Magnus Limborg (ML)
Lærer, Science Koordinator
Fysik, Geovidenskab (GV), Naturgeografi
Majbrit Libak Rasmussen (Mbr)
Lærer
Erhvervsøkonomi, Samfundsfag, Tysk