Carina Dreier-Hansen (CD)
Lærer
Dansk, Drama
Casper Olsen (CO)
Coach, Lærer
Engelsk, Russisk, Tysk
Cathrine Rygaard Rasch (CR)
Lærer
Dansk, Tysk
Cecilie Karlsson (CK)
Lærer
Idræt
Christian Illum (Chr)
Lærer
Fransk, Samfundsfag
Christine Wickelgren (CW)
Lærer
Latin, Oldtidskundskab
Christoffer Pals Bendixen (CPB)
Lærer
Biologi, Idræt
Connie Holtermann (CH)
Lærer
Idræt, Naturgeografi
Dorrit Rine Vejen Hansen (DV)
Gymnasievejleder, Lærer
Musik, Spansk
Elisabeth Hofdal (EH)
Lærer
Engelsk, Historie
Eva Krarup Steensen (EK)
Ledelse, Rektor
Eva Treschow Kühl (ET)
Lærer
Matematik