Nyheder

23.08.2021

GODE RÅD TIL FORÆLDRENE

Når et ungt menneske starter på gymnasiet, er det en helt ny verden og hverdag han/hun møder og skal tilpasse sig. Som forældre kan det være svært at følge med i alt det, der sker, og de unge er heller ikke altid så meddelsomme. Mange forældre kan derfor være i tvivl om, hvor lidt eller meget de skal blande sig; Hvor selvkørende er vores søn eller datter nu, hvor de er startet i gymnasiet?

Som forældre er det vigtigt på én og samme tid at give plads til den unge samtidig med, at man er nærværende og oprigtig interesseret i den unges tilværelse.

Vi har spurgt vores coaches, der på baggrund af samtaler med mange elever, har samlet nogle gode råd til forældre:

  • Vis nærvær i samværet med din søn eller datter
  • Vær det gode eksempel; Unge spejler sig i omgivelserne
  • Lyt til jeres unge! Husk, at det er den unge, der ved mest om at være ung. Lyt mest, tal mindre og døm mindst
  • Spørg ind til kammerater, lærere og fag
    Sørg for at jeres unge får noget godt at spise
  • Sørg for at jeres unge får søvn nok! Der anbefales 8-10 timer i alderen 14 til 17 år.
  • Det er en god idé at opmuntre jeres unge til at fortsætte deres fritidsaktiviteter i gymnasietiden.
  • Tag jeres unge alvorligt, særlig deres problemer, mobning, ensomhed og travlhed

Hvis du gerne vil vide mere om de udfordringer gymnasieleverne står i, har Kristelig Dagblad et fint tema om de fire problemer gymnasieelever kæmper mest med, nemlig koncentration, ensomhed, hjemmebanen og psyken.