Hvis du har problemer med at læse denne mail, kan du læse mailen i din browser
Nyhedsbrevsbanner

Regeringen besluttede, som bekendt, kort før påske, at der skal ske en en gradvis og kontrolleret åbning af Danmark. 

I denne plan indgår undervisning af elever i 3g. Dette skal foregå under hensyntagen til de retningslinier og krav, som Sundhedsstyrelsen har opsat. Efter påske gik vi i gang med at se på, hvordan denne åbning kunne foretages på den mest forsvarlige og mest hensigtsmæssige måde på GG.

I dette nyhedsbrev kan I læse om 

  • Baggrund for at GG åbner mandag d. 27. april 
  • Et nyt skema for alle elever
  • En daglig Update til eleverne
  • Hvordan det går det med den virtuelle undervisning?
  • Vedrørende start i næste uge for 3g elever med særlige forhold 

 

Baggrund for at GG åbner mandag d. 27. april 

I har måske set i pressen, at nogle gymnasier er påbegyndt deres undervisning af 3g elever i denne uge og undrer jer måske over, hvorfor eleverne på GG ikke begynder før mandag d. 27. april.

Alle gymnasier har skullet finde deres egen løsning ift. skema, bygningsmasse, lærerkræfter mm., så der er forskellige modeller og stor forskel på omfanget af den fysiske undervisning på de enkelte gymnasier. 

På GG har vi lagt vægt på, at 3g eleverne får fysisk undervisning i ALLE deres fag, og for at det kan lade sig gøre, har vi valgt at udarbejde et nyt skema for 3g eleverne. Et andet forhold, vi har lagt vægt på er, at vi ønsker at kunne samle hele klasser i et fælles lokale frem for at placere dem i to-tre lokaler, hvor læreren går fra lokale til lokale. Det har næsten kunnet lade sig gøre. Ud over de store lokaler vi har i forvejen, har vi fx indrettet drenge- og pige-idrætssale, kantine, scene, Salen mv. til undervisning. Vi har opdelt GG i et antal områder, hvor eleverne skal tilgå lokalerne fra bestemte yderdøre, og hver klasse har adgang til bestemte toiletter. Der er en masse logistik, som nu er ved at være på plads, og vi glæder os til at se dem i næste uge.

 

 

Lidt mere om det nye skema

Ugerne 18-20 vil med andre ord køre efter et særligt skema. For 3g-eleverne planlægges der som hovedregel med dobbeltmoduler 1. periode fra kl. 8-11 og 2. periode fra kl. 12-15. Det giver 3g’erne mulighed for at komme til eller fra GG i pausen mellem de to dobbeltmoduler, hvis det ene er fysisk og det andet virtuelt. Kantinen er lukket, og den bruges kun til undervisning.

Det nye 3g-skema påvirker også de virtuelle aktiviteter for 1g og 2g. De vil også nogle gange skulle følge de nye tider. For 1g og 2g bliver modulerne kl. 8-9.30, 9.30-11, 12-13.30 og 13.30-15. Yderligere vil der være et beskedent antal ændringer i disse skemaer, da lærernes aktiviteter skal passes ind med den fysiske 3g-undervisning.

Så alle elever skal være opmærksomme på ændringer i skemaet fra på mandag.

 

En daglig Update til eleverne fra rektor

Jeg skriver hver dag en lille Update til eleverne med stort og småt om hverdagen i en Coronatid, og de mange ændringer, der har betydning for vores og deres hverdag.

Hvis I vil følge med, ligger min Update også på hjemmesiden GG OM CORONAVIRUS 

 

Hvordan det går det med den virtuelle undervisning?

Det er en mærkelig og udfordrende situation for lærere og elever fra den ene dag til den anden at skulle omstille sig fra den daglige undervisning til at skulle gennemføre alt virtuelt. Mit  indtryk er, at det faktisk går godt - bedre end vi nok havde forestillet os. Der er selvfølgelig nogle udfordringer, og den form for undervisning passer uden tvivl nogle elever bedre end andre. 

I sidste uge spurgte jeg eleverne i et virtuelt møde, hvad de tænkte, og de var overvejende  positive og roste lærerne for at være omstillingsparate, og eleverne var imponerede over lærerne. De pegede også på, at der havde været en udvikling i løbet af de sidste uger, og at det er fedt med alternativ undervisning, fx. at man skulle gå en tur og høre en fagrelevant podcast eller løbe en tur.

Jeg har også spurgt tre lærere, om de ville give input til dette. Her er deres indlæg:

 

Indlæg 1:

Den virtuelle undervisning rummer uden tvivl! udfordringer, men har også sine fordele. Især hos mine 1.g-ere.

Sædvanligvis fylder - på dette tidspunkt af året -  elevernes positionering og deres identitetsdannelse mere end det faglige i undervisningen. Her har den virtuelle undervisning skabt fagligt fokus hos mange. Pludselig er alt "støjen" fra klassens sociale kamparena væk, og eleverne er noget så usædvanligt som: undervisningsparate :)

 

Indlæg 2:

ER DER NOGEN?

Den virtuelle undervisning fungerer. Eleverne er til stede i modulerne og gør det, de skal. Men når man f.eks. præsenterer en tekst på sin skærm, og eleverne har slukket deres mikrofoner, sidder man og ’forelæser’ ud i et virtuelt tomrum. Så jeg savner eleverne, deres smil og umiddelbare kommentarer. Jeg savner også det kollegiale samvær og den faglige sparring. Jeg savner nærvær!

 

Indlæg 3:

Undervisning fri for COVID19-aerosoler

Jeg logger på i god tid om morgenen inden den virtuelle undervisning begynder og tjekker lige om Google Meet virker og er klar. Chok, Kamerabilledet af en gammel gråhåret mand toner skræmmende frem på skærmen. Kan man ændre lidt på lysindfaldet og vinklen og fake lidt ungdom? Måske man lige skulle skifte bluse, så man ikke har den samme på som i går? 

Det er nødvendigt at have saneret sin skærm for unødvendige programmer, billeder, mails osv. så netop kun det, der skal bruges i det kommende moduler til at finde. Det skal være enkelt og hurtigt; det skal være visuelt klart og lyden skal gå godt igennem uden forsinkelse og med en god placering ift. routeren. Et hurtigt tjek af modulets struktur med indledning i opsummering af pointer fra sidst (eller skal eleverne?), præsentation af dette moduls fokus og så i gang med en kort, vækkende elevopgave, præsentation og diskussion og videre med emnet, der leder frem til næste elevaktivitet med præsentation i næste modul. Alt er tændt, tillogget og parat. Klokken er 7.59. Der er ingen elever! Er jeg på det forkerte Meet? Bling, bling, bling….Næsten alle er på og klokken er 8.00!! Der mangler kun de sædvanlige 2, der tilsyneladende desværre er på hvert hold som ikke kan med virtuel undervisning på trods af direkte henvendelser. 

Eleverne har morgenhår, tandbørsten i munden eller ligger i sengen med den bærbare og en kop kaffe. Hov, dynen bevæger sig og der dukker en til op, hyggeligt, men er de parate?

Det forløber forbavsende godt efter planen, fordi eleverne generelt i den grad er velforberedte og koncentrerede. De er disciplinerede ift. at byde ind på en hensigtsmæssig måde, så alle ikke taler i munden på hinanden, ved at mikrofonerne kun tændes, når man vil sige sit navn og vinker med hånden og bliver udvalgt af ordføreren/læreren. Med sidelisten kan man hele tiden se eleverne og vælge. Kan du ikke lige skrive ’respirationsprocessen’ i chatten? Jo da, den er der hurtigere, end en elev kan nå op til tavlen! Ved gruppearbejde finder eleverne også hurtigere de tildelte samarbejdspartnere på et nyt Meet, end i et fysisk klasseværelse og helt uden stole skramlen og smalltalk. Tiden er gået hurtigere, end man kan nå at blive smittet med corona, og modulet er slut. Vinke, vinke… og lidt tomhed… overså jeg nogen?? Er der nogen, der er blevet tromlet over og ikke kommet til orde? Det er svært at vide, når men ikke kan observere kropssproget. Man mangler altså noget. Hvor længe bliver det ved, Mølbak?

Vi har også nogle refleksioner fra elever og lærere over Coronatiden, som ligger på vores hjemmeside.

 

Vedrørende start i næste uge for 3g elever med særlige forhold 

Vi har fortsat brug for at vide, om der er enkelte elever, som ikke kan komme på GG, fordi de selv er i en risikogruppe, eller fordi der er sygdom i deres husstand. 

Hvis det er tilfældet, så skriv til mig på ek@gladgym.dk

    

Med venlig hilsen

Eva Krarup Steensen

rektor

 

 

 

Gladsaxe gymnasium logo

Du modtager denne mail da du er tilmeldt vores nyhedsbrev og det er vi glade for.
Du kan afmelde nyhedsbrevet hvis du ikke længere ønsker at modtage flere mails fra os.