Hvis du har problemer med at læse denne mail, kan du læse mailen i din browser
Nyhedsbrevsbanner

Datoer, der er værd at huske...

      27. april  Årets Gallafest
      2.-3. maj  Planlægningsdag for lærerne - undervisningen vil være omlagt
6. maj  Idrætsdag for alle elever
16. maj  Offentliggørelse af hele eksamensplanen

 

Fortsat god søgning til GG

I løbet af februar kom ansøgningerne fra de kommende 1g elever og antallet af ansøgere er altid ventet med spænding. Søgetallene er generelt gået ned for stx både på landsplan og i RegionH. Det gælder også for GG, men vi har heldigvis elever til at oprette 12 klasser. Vi er glade for, at vi kan optage alle, som har søgt os som 1. prioritet, og vi har fortsat ledige pladser, hvis nye ansøgere kommer til.

Optagelsesproceduren i år er mere kompliceret end tidligere, da de nye karakterkrav er trådt i kraft. Det betyder, at ansøgerne foreløbig har fået reserveret en plads og at en endelig optagelse først kan vurderes, når afgangseksamenerne er afsluttet. I uge 27 får eleverne besked, om de har fået en endelig plads hos os.

 

Galla med stil - lørdag d. 27. april

Lørdag, lige efter påske, er årets store Gallafest, hvor der gøres ekstra meget ud af udsmykning, påklædning og ikke mindst danser alle elever Les Lanciers. Det er en hyggelig aften, hvor elever og lærere er sammen til fest og især 3g eleverne glæder sig og gør ofte lidt ekstra ud af det.

Vi har været ude i alle klasser og tale med eleverne, om det vi kalder Galla med stil. Her prøver vi at italesætte over for dem, at det er en fest, der begynder på GG, og at det ikke er god stil at møde beruset op til Galla, samt at vi ikke lukker dem ind, hvis de er synligt berusede.

Vi har inviteret alle 2g klasser til at spise på GG før Galla. Eleverne skal selv medbringe mad og de kan købe drikkevarer af os, men der er kun en enkelt klasse, der har valgt at takke ja. Det, synes vi, er lidt ærgerligt. De andre klasser vil hellere spise hjemme hos hinanden – underforstået, at her kan de selv bestemme alkoholtype og mængde. Disse opvarmningsmiddage foregår hjemme og jeg vil gerne opfordre jer til at tale med jeres unge mennesker om, hvad de indtager af alkohol. En Gallafest er en fest, hvor der, som til alle andre fester på GG, er mulighed for at købe øl, Somersby og sodavand, men der er også en forventning om, at man ikke er synligt beruset til festen.

  

2g studieture

I sidste uge var alle klasserne i 2g på studietur til forskellige destinationer i Europa. Vi havde elever på Malta, i Island, Tjekkiet, Slovakiet, Rom, Wien, Firenze og Athen. Turene var meget forskellige alt efter hvilke fag, der indgik i turens faglige mål. Som en del af vores internationale strategi lægger vi vægt på, at eleverne får interkulturelle kompetencer og at det er vigtigt, at de møder og taler med unge i andre lande. Det blev til mange spændende kulturmøder, hvor vores elever mødte andre elever, som de talte med, interviewede, spillede musik med eller underviste i Les Lanciers.

I år havde vi desuden besluttet, at turene var fuldstændig alkoholfrie og dette var tydeligt skrevet ind i den håndfæstning, som eleverne og deres forældre underskrev. Det blev accepteret af alle elever og ikke mindst overholdt. Så alle lærere er enige om, at det har været de bedste studieture, de nogensinde har været på.

 

 Her er det 2t, som nyder sneen og den smukke natur i Island.

 

Besøg af Mogens Lykketoft

I marts havde vi besøg af Mogens Lykketoft, der fortalte om de 17 verdensmål, deres tilblivelse og hvorfor det er så vigtigt at arbejde med dem. Han øste af sin enorme erfaring i arbejdet med regionale, nationale og globale samfundsudfordringer og opsummerede, at hvis ikke vi, lige nu og her, gør noget aktivt ved verdensmål nr. 13, de menneskeskabte klimaforandringer, kan det i princippet være ligegyldigt med de øvrige, som så ikke har en chance for at blive indfriet.

 

 

Den 73-årige verdensmand afsluttede med at give stafetten videre til de unge i salen: "Jeg går snart af som politiker, nu er det op til Jer!".

 

Med venlig hilsen og god påske.

Eva K. Steensen

rektor

Gladsaxe gymnasium logo

Du modtager denne mail da du er tilmeldt vores nyhedsbrev og det er vi glade for.
Du kan afmelde nyhedsbrevet hvis du ikke længere ønsker at modtage flere mails fra os.