Optagelsesprøve og samtale

Optagelsesprøve og samtale

Hvis du ikke opfylder forudsætningerne for at blive optaget, vil du hurtigst muligt blive indkaldt til en optagelsesprøve og en efterfølgende samtale. Der afholdes to optagelsesprøver og en sygeprøve hvert år. Den tidlige optagelsesprøve ligger i medio juni, mens den sene optagelsesprøve og sygeprøven ligger i begyndelsen af august.

Optagelsesprøven er en skriftlig prøve, der varer fire timer. Der er opgaver inden for fagene dansk, matematik, engelsk og fysik/kemi. Det er eksterne censorer, som bedømmer din prøve.

Optagelsessamtalen afholdes, når resultatet af optagelsesprøven er klar. Samtalen tager udgangspunkt i resultatet af den seneste uddannelsesparathedsvurdering, din studievalgsportfolio og resultatet af optagelsesprøven. At du har bestået optagelsesprøven er dermed ikke ensbetydende med, at du automatisk optages på uddannelsen.

Senest to uger efter optagelsesprøven får du besked, om du er optaget eller ej.