Elevråd

Hvad er elevrådet?

På Gladsaxe gymnasium har vi et velfungerende og engageret elevråd hvor alle elever har muligheden for at stille op for deres årgang og blive hørt, en mulighed mange gør brug af.

Hvem er elevrådsrepræsentanterne?
Vi er det vigtigste og mest traditionsbundne udvalg på gymnasiet, og da der er syv repræsentanter fra hver årgang, er vi sikre på at alle interesser bliver varetaget, når der skal tages store beslutninger.

Hvad gør elevrådet?
Vores mål er at udvikle Gladsaxe gymnasium til et endnu bedre sted både fagligt og socialt – et mål, som vi altid kan og vil arbejde videre på. Vi repræsenterer alle elever på skolen og fungerer som et talerør mellem ledelse, elever og ansatte og derfor mødes vi jævnligt i fællesudvalget med alle parter.
Vi har mange forskellige typer af opgaver, på flere forskellige områder. Fx er det os der står for planlægning af galla, men samtidig har vi udviklet et vejledende regelsæt for skriftlige afleveringer gældende for både lærere og elever og opretholdelse af et godt studiemiljø.

Poster og udvalg
Ud af de mange elevrødder, er der nogle der er betroet en yderligere funktion i form af forskellige poster, der skal besættes i elevrådet.
Der er selvfølgelig formandskabet, som består af en formand og en næstformand. Udover det, har vi en ordstyrer, to referenter, tre fællesudvalgsmedlemmer, to bestyrelsesmedlemmer, en kagemand og en tilsynsførende.
De er alle med til at sørge for, at elevrådet fungerer optimalt både internt i elevrådet og på hele skolen. Man bliver valgt til posterne på generalforsamlingen, hvor alle elevrådsrepræsentanter kan stille op. Generalforsamlingen foregår på en elevrådstur over tre dage i efteråret hvor de nyvalgte elevrådsrepræsentanter lærer hinanden bedre at kende og laver visionerne for resten af året.

Formand og næstformand i 2018-19 er Marie Rodian Arleth, 2p henh. Eline Sachse Aaris, 2w.