Nordplus

Nordplus

Gladsaxe gymnasium er en del af Nordplus-samarbejdet under Nordisk Ministerråd og Undervisnings- og Forskningsministeriet. 

Projektet Nordiske lærere bygger språkbroer (2016-2020) fokuserer på at udarbejde didaktiske metoder og undervisningsmateriale til at styrke undervisningen i de nordiske sprog i gymnasiet, at styrke elevers og underviseres egne færdigheder inden for dansk, svensk og norsk, og at skabe et kontaktnet mellem de nordiske lærere. 

I forbindelse med projektet er hjemmesiden https://nordiskesprak.wordpress.com/ dannet.

Hjemmesiden er en åben, alsidig materialesamling, som er udviklet, afprøvet og evalueret af de deltagende undervisere.

Nordplus   giver tilskud til udveksling af undervisere, elever, studerende samt til netværks- og projektsamarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og uddannelsesaktører i Norden og de baltiske lande. Sigtet er at fastholde samhørigheden mellem landene og styrke udviklingen og kvaliteten inden for uddannelsesområdet.