GG Globalt

GG Globalt: Internationale aktiviteter

På Gladsaxe gymnasium prioriterer vi internationale aktiviteter højt, og de er derfor indskrevet som en del af gymnasiets strategi. Dette betyder bl.a. at alle klasser kommer på mindst 1 studietur, typisk i 2.g. Derudover udbydes rejser i 3.g som f.eks. ski- og kultur-/sprogkurser for udvalgte klasser.

Ud over rejseaktiviteterne vægter vi i hverdagen at invitere verden ind på Gladsaxe gymnasium eller at besøge den i nærområdet. Det sker bl.a. når vi har besøg fra elever og/eller lærere fra en af vores partnerskoler, når vi sender elever på sprog-camp med andre gymnasieelever, eller når vi besøger virksomheder eller organisationer med en international profil i nærområdet.

Gladsaxe gymnasium har en lang international tradition og i en af vores studieretninger lægger vi særlig vægt på at styrke dine kompetencer og din viden om globale forhold og om sprog. Det gør vi til daglig ved at tone indholdet i dine fag og gennem internationalt arbejde, samt med studieophold i udlandet.

For information om det internationale arbejde på GG, så kontakt en internationale koordinator p.t. Mette Præstiin Brandt mp@gladgym.dk eller Majbrit Libak Rasmussen mbr@gladgym.dk