Ungdoms-TV

Ungdoms-TV

Vi har i skoleåret 2016/17 lavet en aftale med TV-Lorry, om at producere 8 x 15 minutters ungdoms-TV fordelt over hele skoleåret. En række medieinteresserede elever har dannet en redaktionsgruppe og står for ideudvikling, research, optagelser og redigering af de 8 programmer.

Gruppen har desuden været på besøg hos TV-Lorry og vil i løbet af året få efterkritik og teknisk bistand fra TV-Lorry.

Så se med om søndagen eller find vores produktioner på Lorrys hjemmeside.

Og bliv ikke nervøs, hvis du pludselig står foran en mikrofon og en journalist, der stiller skarpe og afslørende spørgsmål.