5. Geovidenskab A, Matematik A, Kemi B

5. Geovidenskab A, Matematik A, Kemi B

”Geovidenskab er geovidenskabelig teori med udgangspunkt i praksis og feltundersøgelser. Geovidenskab som studieretning består udover geovidenskab A også af Matematik A og Kemi B. Kombinationen af de tre fag giver et stærkt, fagligt overblik over fysiske, kemiske og geografiske processer i naturen og adgang til de fleste studier.

På studieretningsdagen var vi ude at undersøge geotopen Stevns klint og Faxe kalkbrud. Dagen var faglig og hyggelig. Hjemme igen arbejdede vi videre med observationerne fra turen for at forstå livets og jordens udvikling ift. klimaændringer. Hermed gik turen op i en højere enhed med undervisningen.

 I geovidenskab lærer du en hel masse teori og kommer til at arbejde med diverse cases, der er i tråd med teorien. Til sidst ender du med at kunne svare på spørgsmål så som: Hvad styrer klimaforandringerne og hvad skal vi stille op over for dem?”  (Amanda og Mathilde)


1.g 2.g 3.g
Geovidenskab A  
Matematik A  
Kemi B   
Dansk A  
Historie A  
Engelsk B  
Fransk eller Tysk fortsætter B eller Spansk beg. A*  
Samfundsfag C    
Kunstnerisk fag C    
Idræt C
    Religion C
    Oldtidskundskab C
    Valgfag
    Valgfag
Studieretningsfag Obligatorisk fag Valgfag

Valgfagene kan bruges til løft af fag, du allerede har, eller til nye C-fag.

*Hvis du har Spansk, er det ene valgfag brugt, idet Spansk er et 3-årigt A-fag.

Faget Geovidenskab giver B-niveau-kompetence i fagene Fysik og Naturgeografi.

Et valgfag kan derfor bruges til at hæve Fysik til A-niveau.

 

Se her hvad denne studieretning eksempelvis kan bruges til

Denne studieretning peger i retning af uddannelser, som fx fokuserer på naturvidenskab, ingeniørfag og miljø, men klik på linket og se, hvilke muligheder den ellers åbner.

https://www.ug.dk/adgangskortet#/?gym=stx&Geovidenskab=A&Matematik=A&Kemi=B