Studieretninger

Vælg dine studieretninger 2017-20

Alle elever skal efter grundforløbet vælge et studieretningsforløb. Et studieretningsforløb kan være overvejende naturfagligt, samfundsfagligt, sprogligt eller kunstnerisk.

Studieretningen indeholder ud over de obligatoriske fag, som er 2. fremmedsprog og et antal valgfag, mindst to studieretningsfag på A-niveau.

Studieretningerne er forhåndsdefineret af Ministeriet for Børn, Unge og Ligestilling, og skal sikre et ensartet uddannelsestilbud til unge over hele landet.

På Gladsaxe gymnasium tilbyder vi følgende studieretninger for 2017-20.

De kan suppleres med forskellige valgfag som Idræt B, Drama B, Mediefag B, Psykologi og mange andre. Klik for den fulde liste over valgfag.

 

Naturvidenskabelige studieretninger

 

Samfundsfaglige studieretninger

Matematik A - Fysik A eller B - Kemi B

Matematik A - Bioteknologi A - Fysik B

Matematik A - Geovidenskab A - Kemi B

Biologi A - Kemi B

 

Samfundsfag A - Matematik A

Samfundsfag A - Engelsk A

 

Sproglige studiretninger

 

Kunstneriske studieretninger       

Engelsk A - Spansk A - 3. fag

Engelsk A - Tysk A - 3. fag

Engelsk A - Fransk A - 3. fag

3. fag kan være Latin C, Samfundsfag B  

eller Tysk B/FranskB/SpanskB

 

Musik A - Engelsk A

Musik A - Matematik A