Studieretninger

Vælg dine studieretninger 2018-21

Alle elever skal, efter grundforløbet, vælge et studieretningsforløb. Et studieretningsforløb kan være overvejende naturfagligt, samfundsfagligt, sprogligt eller kunstnerisk.

Studieretningen indeholder normalt to studieretningsfag på A-niveau samt obligatoriske fag og et antal valgfag.

Studieretningerne er forhåndsdefineret af Ministeriet for Børn, Unge og Ligestilling, og skal sikre et ensartet uddannelsestilbud til unge over hele landet.

 

På Gladsaxe gymnasium udbyder vi følgende studieretninger for 2018-21.

De kan suppleres med forskellige valgfag som Idræt B, Drama B, Mediefag B, Psykologi og mange andre. Klik for den fulde liste over valgfag.

 

Naturvidenskabelige studieretninger

 

Samfundsfaglige studieretninger

Matematik A - Fysik A eller B - Kemi B

Matematik A - Bioteknologi A - Fysik B

Matematik A - Geovidenskab A - Kemi B

Biologi A - Kemi B

 

Samfundsfag A - Matematik A

Samfundsfag A - Engelsk A

Samfundsfag A - Engelsk A (GLOBAL)

 

Sproglige studieretninger

 

Kunstneriske studieretninger       

Engelsk A - Spansk A - 3. fag

Engelsk A - Tysk A - 3. fag

Engelsk A - Fransk A - 3. fag

3. fag kan være Latin C, Samfundsfag B

eller Tysk B/Fransk B/Spansk B

 

Musik A - Engelsk A

Musik A - Matematik A