Grundforløb

Valg af studieretning i grundforløbet

Tidligere har eleverne valgt deres studieretning, inden de begynder i 1.g. Men fra skoleåret 2017 vælges studieretningen først efter et tre-måneders grundforløb, der i store træk er ens for alle. Grundforløbet består af undervisning i dansk, engelsk, matematik og samfundsfag samt i nogle af de studieretningsfag, som vi udbyder. I løbet af grundforløbet sørger vi for, at du opnår indsigt i de forskellige fag, så du er bedst mulig klædt på, når du vælger netop din studieretning. 

Da man ikke skal vælge studieretning på forhånd, indføres en obligatorisk evalueringssamtale i grundforløbet.

Evalueringssamtalen vil handle om både dit faglige niveau og dine ønsker til videre uddannelse. I slutningen af grundforløbet vælger du din endelige studieretning.

 

Naturvidenskabeligt grundforløb (NV)

NV er en introduktion til naturvidenskab og naturvidenskabelig tankegang og metode. NV består af praktiske undersøgelser og iagttagelser, såvel i laboratoriet som i naturen, og du lærer at opstille og vurdere hypoteser og at anvende naturvidenskabelige begreber. NV afsluttes med en rapport og en mundtlig prøve.

 

Almen sprogforståelse (AP)

AP skal sikre en fælles basis i det sproglige arbejde i gymnasiet. AP består af to dele: en almen del og en latindel, der er med til at skabe et fælles grammatisk og sprogligt grundlag i dansk og sprogfag. AP afsluttes med en skriftlig prøve i almen sprog og latin.