Elevtrivselsundersøgelse

Hvordan trives eleverne på GladGym?

I samarbejde med Ennova foretager vi jævnligt trivselsundersøgelser blandt gymnasiets elever. Efterårets trivselsundersøgelse udkom 1/1 2017 og kan læses her:

Læs elevtrivselsundersøgelsen fra 2016

 Overordnet set ligger Gladsaxe gymnasium højere end landsgennemsnittet for almene gymnasier.