Alkoholpolitik

Gymnasiets alkoholpolitik

Gladsaxe Gymnasium er en uddannelsesinstitution. Det gælder generelt, at indtagelse af øl, vin og spiritus samt andre rusmidler ikke er tilladt på skolens område.

Efter aftale må der nydes alkohol i forbindelse med sociale arrangementer. I GG sammenhæng betyder det alkohol af typen øl, vin eller cider.

Vi indgår i dialog med eleverne om forbrug af alkohol ved at tale med dem om fornuftigt forbrug af alkohol og andre rusmidler.

Fælles arrangementer - alkoholfrie:

  • 1.g intro-tur
  • Faglige ekskursioner
  • Caféaftener o. lign.

Fælles arrangementer med mulighed for udskænkning efter tilladelse:

  • GG fest
  • Gallafest
  • 3.g middag o. lign.

Studieture

En studietur er en faglig og social tur og foregår derfor i skolens regi og følger skolens studie- og ordensregler.

Lærerne kan give tilladelse til, at eleverne må indtage moderate mængder af øl, vin eller cider på turen.

Lærerne er ledelsens repræsentant på turen, og deres regler skal følges.

Lærerne orienterer inden turen om det pågældende lands alkoholtraditioner for unge, om regler for udskænkning, og om hvordan eleverne forventes at opføre sig i forhold til dette.

I forbindelse med studieturen skal eleverne underskrive en håndfæstning.

Sanktioner

Ved skolestart oplyses eleverne af lærere, gymnasievejledere, vejledere og tutorer om skolens alkoholpolitik og de mulige sanktioner, som træder i kraft, hvis reglerne overtrædes.

De sanktioner, der kan komme på tale, er:

  • Elever, der er berusede eller selv medbringer alkohol på introturen, sendes hjem på egen regning. Dette sker efter kontakt med forældre/værge, hvis eleven er under 18 år.
  • Elever, der ikke overholder de aftalte regler for indtagelse af alkohol på studieture samt andre faglige ekskursioner og rejser, sendes hjem for egen regning. Dette sker efter kontakt med forældre/værge, hvis eleven er under 18 år.
  • Elever, der har overtrådt reglerne, henvises til ledelsen.

Se i øvrigt skolens generelle studie- og ordensregler.

Elevarrangerede ture

Det er nok velkendt, at de fleste gymnasier arrangerer studieture til udlandet for deres elever i forbindelse med undervisningen. Der er tale om studieture med fagligt indhold, de afholdes i skoletiden, og rejserne er planlagt af de deltagende lærere. Endeligt gennemføres disse studieture efter et regelsæt, som er godkendt lokalt i ledelse og bestyrelse på de enkelte skoler.

Imidlertid er der også gymnasieelever som i privat regi arrangerer ture i samarbejde med kommercielle rejsebureauer i vinterferien i uge 7, hvor rejserne typisk går til diverse skisportssteder, og som noget relativt nyt, også til Prag.

Det er vigtigt for os at understrege, at disse rejser ikke er en del af gymnasiernes aktiviteter, og at eleverne altså rejser privat og på eget ansvar.

 

Se aftale vedr. alkohol mellem 11 gymnasier: VI TAGER ANSVAR