Studie- og ordensregler

STUDIE-, ORDENSREGLER OG SANKTIONER

STUDIEREGLER

På Gladsaxe gymnasium forventer vi, at du er til stede og deltager aktivt i undervisningen.

At være studieaktiv betyder, at du skal:

 • møde til tiden, være forberedt og deltage aktivt i undervisningen
 • aflevere skriftlige opgaver til tiden
 • udarbejde skriftlige opgaver selvstændigt
 • deltage i ekskursioner og andre fælles aktiviteter
 • skrive grund til evt. fravær på Lectio
 • holde dig orienteret om aktiviteter på gymnasiet på Lectio og til Gøg og Gokke

Deltagelse i undervisningen og aflevering af skriftlige opgaver registreres elektronisk, så du til hver en tid kan se evt. fravær eller manglende skriftlige opgaver.

Ved gentagen eller længerevarende sygdom kan gymnasiet forlange lægelig dokumentation.

ORDENSREGLER

På Gladsaxe gymnasium er omgangsformen uformel og uhøjtidelig. Alle udviser respekt og ansvarlighed og overholder almindelige regler for god opførsel.

Det betyder, at du skal:

 • udvise respekt og tolerance
 • rydde op efter dig selv og andre
 • drage omsorg for den enkelte og fællesskabet
 • følge anvisninger fra gymnasiets personale
 • løse konflikter konstruktivt gennem åben og ærlig dialog
 • behandle gymnasiets bygninger, inventar og materiale hensynsfuldt
 • optræde som en værdig repræsentant for GG

Du skal desuden overholde aftaler i forbindelse med håndfæstninger og alkoholpolitik.

I øvrigt skal du naturligvis overholde gældende lovgivning.

SANKTIONER

Hvis studie- og ordensregler overtrædes, kan sanktioner iværksættes og vi administrerer reglerne således:

Klassekoordinatorerne og gymnasievejlederne gennemgår jævnligt din studieaktivitet og evt. støtte eller sanktioner sættes i værk. De ser på det samlede billede af din studieaktivitet og evt. tiltag beror på en konkret vurdering af din studieaktivitet, herunder dit fremmøde, aflevering af dine skriftlige opgaver og dine karakterer.

Sanktioner gennemføres efter individuelt skøn, men sættes i værk;

 • Hvis du er fraværende fra undervisning
 • Hvis du mangler at aflevere skriftlige opgaver
 • Hvis du har snydt med en skriftlig opgave (plagiat)
 • Hvis du ikke retter dig efter gymnasiets anvisninger

Der skelnes mellem tre former for sanktioner;

 1. Pædagogisk tilrettevisning og støtte. Det kan være en alvorlig samtale med din klassekoordinator, din gymnasievejleder eller en leder
 2. Alvorlig sanktion. Dette kan være en mundtlig eller skriftlig advarsel, udelukkelse fra undervisning og arrangementer, henvisning til at aflægge prøve i alle fag, fratagelse af SU, i særligt alvorlige tilfælde – bortvisning
 3. Ingen oprykning til næste klassetrin, hvis karaktergennemsnit er under 2,0 eller hvis din studieaktivitet skønnes utilfredsstillende.

Ovenstående regler er formuleret med udgangspunkt i Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser BEK nr. 1222 af 04/12/06.

Justeret august 2017