Bestyrelse

Hvem er med i bestyrelsen?

Formand: Laust Joen Jakobsen, Rektor for Professionshøjskolen UCC
Næstformand Jakob Skovgaard Koed, Gladsaxe Byråd
DI-repræsentant: Niels Birch Madsen, Aalborg Engineering
Selvsup. medlem: Steen Hansen, UU-Nord
Børne- og kulturdirektør: Thomas Berlin Hovmand, Gladsaxe Kommune
Medarbejderrepræsentant: Martin Jensen
Medarbejderrepræsentant: Hans-Jørgen Sonnenborg
Elevrepræsentant: Thomas Krag-Sander, 3y
Elevrepræsentant: Carla Caroline Bøje Pedersen, 1y
Rektor: Eva Krarup Steensen
Vicerektor: Anne Krarup