Bestyrelse

Hvem er med i bestyrelsen?

Formand: Laust Joen Jakobsen, Rektor for Professionshøjskolen UCC
Næstformand: Trine Græse, Gladsaxe Byråd
DI-repræsentant: Niels Birch Madsen, Aalborg Engineering
Selvsup. medlem: Steen Hansen, UU-Nord
Børne- og kulturdirektør: Klaus Nørskov, Gladsaxe Kommune
Medarbejderrepræsentant: Martin Jensen
Medarbejderrepræsentant: Hans-Jørgen Sonnenborg
Elevrepræsentant: Christian Sepstrup Szweic, 2z
Elevrepræsentant: Mikkel Bjørklund Ebbensgaard, 2z
Rektor: Eva Krarup Steensen
Vicerektor: Anne Krarup