Maria Biil Larsen (MBL)
Lærer
Dansk, Engelsk
Marianne Messerschmidt (MM)
Lærer
Fransk, Musik, Spansk
Marna Thirslund (MH)
Lærer, Læsevejleder
Drama, Tysk
Martin Jensen (MJ)
Lærer
Historie, Samfundsfag
Martin Lærkes (MaL)
Gymnasievejleder, Lærer
Billedkunst, Religion
Mette Bjørnvig Kaufmann (MK)
Coach, Lærer
Dansk, Idræt
Mette Nordby Gaffron (MG)
Sekretariat, Sekretariatsleder
Mette Præstiin Brandt (MP)
Lærer
Engelsk, Idræt
Mia Nørgaard Egelind (Mia) (barselsorlov)
Ledelse, Lærer, Uddannelseschef
Erhvervsøkonomi, Samfundsfag
Mikkel Hancke Køster (MHK) - vikar
Lærer
Idræt
Mikkel Stausholm (Mik)
Teknisk Service, Teknisk Service Medarbejder
Morten Andreas Christiansen (Mac)
Teknisk Service, Teknisk Service Medarbejder