Lise-Lotte Rønne Koch (LL)
Lærer
Dansk, Fransk, Musik
Loa Axelsen (Loa)
Gymnasiesekretær, Sekretariat
Lotte Bæk Mortensen (LBM)
Lærer
Engelsk, Latin, Oldtidskundskab
Louise Trojahn (LT)
Lærer
Musik, Samfundsfag
Mads Rangvid (MRv)
Lærer
Dansk, Filosofi
Magnus Limborg (ML)
Lærer, Science Koordinator
Fysik, Naturgeografi
Majbrit Libak Rasmussen (Mbr)
Lærer
Erhvervsøkonomi, Samfundsfag, Tysk
Marianne Messerschmidt (MM)
Lærer
Fransk, Musik, Spansk
Marna Thirslund (MH)
Lærer, Læsevejleder
Drama, Tysk
Martin Jensen (MJ)
Lærer
Historie, Samfundsfag
Martin Lærkes (MaL)
Gymnasievejleder, Lærer
Billedkunst, Religion
Mette Bjørnvig Kaufmann (MK)
Coach, Lærer
Dansk, Idræt