Jesper Teglgaard Jensen (JT)
Lærer
Historie, Idræt
Josefine Bache Randing (JBR)
Lærer
Billedkunst, Dansk
Jørgen Ravn Christiansen (JC)
Ledelse, Lærer, Uddannelseschef
Idræt, Samfundsfag
Kaja Lausten Nielsen (KLN)
Lærer
Matematik
Karin Andersson (KA)
Lærer, Læsevejleder
Idræt, Spansk
Karin Hjerrild (KC)
Lærer
Historie, Oldtidskundskab, Samfundsfag
Kenn Søndergaard Madsen (KM)
Lærer
Biologi, Idræt
Kristian Persson (krisp)
Teknisk Service, Teknisk Service Medarbejder
Kristine Rask Raae (KR)
Lærer
Biologi, Bioteknologi, Kemi
Lau Lorenzen (Lau)
Lærer
Engelsk, Religion
Lene Hasselbalch Jakobsen (LHJ)
Kursusleder, Lærer
Dansk, Tysk
Lis Ørnstrup (LØ)
Lærer
Historie, Idræt, Kinesiske Områdestudier, Samfundsfag