Gert Hansen (GH)
Lærer
Fysik, Matematik
Gitte Engelund (El)
Lærer
Erhvervsøkonomi, Fysik, Matematik
Gry Emilie Lorange (GRY)
Lærer
Engelsk, Historie
Hanne Kjær Søholm (Sø)
Kursusleder, Lærer
Fysik, Idræt
Hans Jørgen Holbek (HJH)
IT Service
Hans-Jørgen Sonnenborg (HJS)
Teknisk Service, Teknisk Serviceleder
Henrik Ahrenst (AH)
Lærer, Webmaster
Geovidenskab (GV), Idræt, Naturgeografi
Henrik Østergaard (HØ)
Lærer
Idræt, Matematik
Inge Støttrup (IS)
Lærer
Kinesiske Områdestudier, Religion, Samfundsfag
Janne Israelsson (Ja)
Kursusleder, Lærer
Dansk, Psykologi
Jannie Grølsted-Kristensen (JG)
Gymnasiesekretær, Sekretariat
Jennifer May Nielsen (Jen) (barselsorlov)
Gymnasiesekretær, Sekretariat