Christina Hejl Holm-Hansen (CHH)
Lærer
Biologi
Christina Marie Bramow (CB)
Lærer
Biologi, Bioteknologi, Oldtidskundskab
Connie Holtermann (CH)
Lærer
Idræt, Naturgeografi
David Taub Pedersen (DP)
Lærer
Latin, Oldtidskundskab, Tysk
Dorrit Rine Vejen Hansen (DV)
Gymnasievejleder, Lærer
Musik, Spansk
Elisabeth Hofdal (EH)
Lærer
Engelsk, Historie
Erik Blicher Winther (EBW)
Sekretariat, Økonomichef
Eva Krarup Steensen (EK)
Ledelse, Rektor
Eva Treschow Kühl (ET)
Lærer
Matematik
Fadela Karami (Fa)
Lærer
Fransk, Spansk
Frank Bøgestrøm (FB)
Lærer
Mediefag, Musik
Frank Sejer Christensen (FSC)
Bibliotekar