Nyheder

05.10.2017

Kender du FN’s 17 verdensmål?

Det gør lærerne på GG.

I 2015 vedtog verdens ledere 17 nye mål, hvis formål er at sikre en bedre og mere bæredygtig verden. Fra den dag forpligtede Danmark sig – sammen med resten af FN’s medlemslande –  til at gøre mest muligt for at efterleve de 17 verdensmål. Målene følges via statistik frem til år 2030, så man løbende kan dokumentere fremgangen.

For nyligt var samtlige lærere på GG på kursus i FN’s verdensmål. Fokus var på såvel de 17 konkrete verdensmål, deres tilblivelse som på, hvordan den enkelte lærer kan integrere målene i undervisningen.

Vi spurgte rektor Eva Krarup Steensen, hvorfor skolen prioriterer et kursus med fokus på verdensmålene. 

”Lærerne på GG har været på ½ dags kursus for at få inspiration til, hvordan verdensmålene kan bruges i undervisningen. Planen er, at eleverne skal introduceres til verdensmålene, så de kender dem og forstår ambitionen bag målene. Vores elever tilhører en generation, der formodentlig kommer til at møde verdensmålene både i skolen og i deres senere (arbejds)liv, så derfor synes vi, at det er vigtigt, at de allerede nu får kendskab til verdensmålene. Desuden ligger inddragelse af verdensmålene i undervisningen fint i forlængelse af GG’s internationale strategi og de intentioner, der også ligger i den nye gymnasiereform om øget fokus på globalisering og globalt medborgerskab”.

Hvis du er blevet nysgerrig, og vil vide mere om verdensmålene, kan du læse mere på

http://www.verdensmaalene.dk