Nyheder

29.09.2017

Gymnasielærer Claudia llmeyer fra Wien i praktik på GG

Da Claudia var færdiguddannet som gymnasielærer i engelsk, filosofi og psykologi på et universitet i Wien, besluttede hun, at hun ville i praktik i udlandet. Som tænkt så gjort, hvorefter Claudia skrev til 30 skoler i Storkøbenhavn og GG var en af de skoler, der hurtigst responderede positivt på Claudias henvendelse.
Hvorfor hun valgte Danmark? ” Jeg havde aldrig været i Skandinavien, og Danmark har et godt ry, når det handler om skoler”, fortæller Claudia.
Men hvad er så Claudias indtryk af de danske gymnasier, efter at have været i praktik på GG siden skolestarten i august?
”Jeg er meget imponeret. Lærerene i Danmark kan selv vælge emner til undervisningen. Det kan man ikke i Østrig,  hvor indholdet er defineret på forhånd. I Østrig kalder eleverne heller ikke lærerne ved fornavn. Lærerne er en autoritet. Det betyder, at der er et helt andet forhold mellem lærer og elever. Så jeg lærer rigtig meget, men det er desværre ikke det hele, jeg kan bruge, når jeg kommer tilbage til Østrig, for vi har langt flere regler”.
Claudia er tilknyttet to engelsk og et tysk hold, hvor hun både observerer undervisningen og selv underviser.
Velkommen til Claudia, der helt sikkert får et udbytterigt ophold på GG, hvor hun er i praktik indtil februar.