Sports College

Samarbejde med Sports College Gladsaxe

Gladsaxe gymnasium samarbejder med Sports College Gladsaxe. Målet med samarbejdet er at give unge mulighed for at kombinere en gymnasial ungdomsuddannelse med idræt på højt niveau.

Samarbejdsaftalen indebærer, at Gladsaxe gymnasium for så vidt muligt skemalægger undervisningen, så eleverne har skemafri tirsdag og torsdag morgen, så de kan deltage i morgentræning.

Elever, der optages på Sports College Gladsaxe og ønsker at gå på Gladsaxe gymnasium, skal optages på bio/kemi-studieretningen. På denne studieretning er studieretningsfagene biologi (A-niveau) og kemi (B-niveau). Det vil være muligt at hæve f.eks. matematik eller sprog til A-niveau samt idræt til B-niveau.

Der vil forekomme obligatoriske aktiviteter på gymnasiet, der betyder, at eleverne ikke kan deltage i morgentræningen enkelte gange i løbet af året, fx de obligatoriske forløb Naturvidenskabeligt grundforløb (NV) og Almen sprogforståelse (AP), som begge ligger i efteråret i 1g.

Læs mere om Sports College Gladsaxe

For yderligere information kontakt vicerektor Anne Krarup.