Er jeg kommet ind på GG?

Hvordan ved jeg, om jeg er blevet optaget?

Gladsaxe gymnasium er et meget populært gymnasium og har i de senere år oplevet et stigende søgetal.  Vi optager primært 1. prioritetsansøgere.  Du kan læse mere om fordelingen af elever her.

Hvis du har søgt Gladsaxe gymnasium, får du i begyndelsen af marts en bekræftelse på din ansøgning. Vi sender den til dig via din e-boks. I slutningen af maj er den endelige fordeling af elever færdig blandt rektorerne i Region Hovedstaden og alle ansøgere får en besked fra det gymnasium, de bliver optaget på.

Du kan læse mere om svarfrister her.