Adgangskrav

Hvad er adgangskravene for optagelse?

Når du har afsluttet 9. eller 10. klasse, kan du blive optaget på gymnasiet, hvis det stemmer med din uddannelsesplan.

Du skal have været til folkeskolens afgangsprøve for 9. klasse, og have modtaget undervisning i tysk eller fransk. Har du også gået i 10. klasse, skal du til eksamen have aflagt prøve i minimum dansk, engelsk og matematik

Fra 2019 træder de nye optagelseskrav til de gymnasiale uddannelser i kraft.

Det betyder, at eleven skal vurderes ud fra sine årskarakterer i 8. og 9. klasse samt de opnåede karakterer til afgangsprøven.

Hvis du vil vide mere.