Adgangskrav

Hvad er adgangskravene for optagelse?

Når du har afsluttet 9. eller 10. klasse, kan du blive optaget på gymnasiet, hvis det stemmer med din uddannelsesplan.

Du skal have været til folkeskolens afgangsprøve for 9. klasse, og have modtaget undervisning i tysk eller fransk. Har du også gået i 10. klasse, skal du til eksamen have aflagt prøve i minimum dansk, engelsk og matematik.