Statens Uddannelsesstøtte (SU)

SU og Skat

Har du spørgsmål om SU eller Ungdomskort? Henvend dig i sekretariatet eller i lectio til Loa Axelsen, som er SU-medarbejder. Træffetid: Mandag til fredag ml. kl. 9.00-13.30.

Staten giver uddannelsesstøtte i form af stipendier og studielån til de gymnasiale uddannelser. Gymnasievejlederne vil i løbet af skoleåret orientere om SU, men se også styrelsens hjemmeside www.su.dk, hvor du kan læse nærmere om reglerne.

Disse betingelser skal være opfyldt for at kunne modtage SU:

  • Du skal være fyldt 18 år og være studieaktiv på en godkendt ungdomsuddannelse.
  • Du kan få SU fra kvartalet efter, at du fylder 18 år. Bliver du for eksempel 18 år i august, kan du få SU fra den 1.oktober.
  • Du kan søge SU 1 måned før, du er berettiget.
  • Du skal bruge dit nemID for at søge. Har du ikke et nemID kan det bestilles på www.su.dk.
  • Du skal have en NemKonto, som pengene kan sættes ind på (tal evt. med din bank, hvis du er i tvivl).

På SU styrelsens hjemmeside kan du også søge studielån, ændre skattetrækprocent og til enhver tid få overblik over din SU og eventuelle lån.

Du er altid velkommen til at spørge SU-medarbejderen i sekretariatet eller din gymnasievejleder, hvis du er i tvivl om noget i din konkrete SU-sag.

SU og SKAT?

skat.dk/unge kan du få svar på spørgsmål om SU og skat.