Elevråd

Hvad er elevrådet?

På Gladsaxe gymnasium har vi et velfungerende og engageret elevråd hvor alle klasser har muligheden for at være repræsenteret med to elever, en mulighed langt de fleste klasser gør brug af.

Hvem er elevrådsrepræsentanterne?

Elevrådsrepræsentanterne står for formidlingen mellem elevrådet og klasserne. Vi er det største og mest traditionsbunde udvalg på gymnasiet, og da der er to repræsentanter fra hver klasse er vi ca. 70 til møderne, som bliver afholdt mindst en gang ugentligt.

Hvad gør elevrådet?

Vores mål er at udvikle Gladsaxe gymnasium til et endnu bedre sted både fagligt og socialt, et mål, som vi altid kan og vil arbejde videre på. Vi repræsenterer alle elever på skolen og fungerer som et talerør mellem ledelse, elever og ansatte og derfor mødes vi jævnligt med ledelsen og ansatte.

Vi har mange forskellige typer af opgaver som både har intern og ekstern karakter, lige såvel som faglig og social. Fx er det os der planlægger galla, men samtidig har vi udviklet et vejledende regelsæt for skriftlige afleveringer gældende for både lærere og elever. Af de mere interne opgaver kan der b.la. nævnes optimering af vores møder i strukturudvalget.

Poster og udvalg

Ud af de mange elevrødder, er der nogle der er betroet en yderligere funktion i form af forskellige poster, der skal besættes i elevrådet.

Der er selvfølgelig formandsskabet, som består af en formand og en næstformand. Udover dem, har vi en ordstyrer, to referenter, to kasserere, to fællesudvalgsmedlemmer, to bestyrelsesmedlemmer, en kagemand og en laks.

De er alle med til at sørge for, at elevrådet fungerer optimalt både internt i elevrådet og på hele skolen. Man bliver valgt til posterne på generalforsamlingen, ved en anonym afstemning, hvor alle elevrådsrepræsentanter kan stille op.

Formand i 2017-18 er Sebastian Schwartz, næstformand Katarina Hessner Hansen, begge 2s