Arrangementer

05.02.2018

Besøg af elever fra 8. klasse

I perioden fra uge 8 - 16 byder vi velkommen til 8. klasses introelever.

08.03.2018

Generalprøve i Netprøver.dk

Der afholdes generalprøve i Netprøver.dk for 3g elever kl. 09.00-14.00 i Dansk A.

15.03.2018

Terminsprøve 2g Matematik B

Der afholdes terminsprøver i Matematik B for 2g klasserne akmqrstuwyz

16.03.2018

Terminsprøve 2g Engelsk B

Der afholdes terminsprøver i Engelsk B for 2g klasserne eruwxy

19.03.2018

Rejseuge for 2g

Alle 2g klasser tager på studietur i uge 12.

19.03.2018

Terminsprøve 3g

Der afholdes terminsprøver for 3g elever i Engelsk A og Bioteknologi A.