Omkring 1. marts fik vi søgetallene for de kommende 1g elever, som har valgt GG som 1. prioritet. Det er tal, der altid er ventet med spænding, fordi elevernes 1. prioritetsvalg betyder meget for et gymnasium og for den indstilling, som eleverne møder gymnasiet med.

Vi var derfor meget glade for, at vi igen i år fik en elevsøgning, der svarer til de 13  1g klasser, vi planlægger med.

Nu er 1.g'erne ankommet og i fuld gang med introforløbet, som er en blanding af fællesaktiviteter og undervisning i det såkaldte grundforløb, indtil valget af studieretning i oktober. 

 

Hvordan ved jeg, om jeg er blevet optaget?

Gladsaxe gymnasium er et meget populært gymnasium og har i de senere år oplevet et stigende søgetal.  Vi optager primært 1. prioritetsansøgere.  Du kan læse mere om fordelingen af elever her.

Hvis du har søgt Gladsaxe gymnasium, fik du i begyndelsen af marts en bekræftelse på din ansøgning. Vi sendte den til dig via din e-boks. I slutningen af maj er den endelige fordeling af elever færdig blandt rektorerne i Region Hovedstaden og alle ansøgere får en besked fra det gymnasium, de bliver optaget på.

Er du ikke optaget, men gerne vil på ventelisten til 1g, bedes du kontakte Jannie Grølsted-Kristensen på mail: jannie@gladgym.dk

Du kan læse mere om svarfrister   her.

Fra august 2017 trådte en ny lov om gymnasiale uddannelser i kraft, herunder karakterkrav der dog først gælder fra 2019. 

Loven har ændret ved strukturen og indholdet i gymnasiet. Fx er grundforløbet blevet forkortet og udbuddet af studieretninger er fastlagt af ministeriet. Helt konkret er en af konsekvenserne, at du som ny elev ikke længere skal angive dit valg af studieretning i din ansøgning. Du skal dog fortsat angive dit ønske til 2. fremmedsprog og kreativt fag. 

På Gladsaxe gymnasium er vi kommet godt i gang med reformen. Vi har gennem flere år arbejdet med de nye elementer i reformen. Vi har bl.a. arbejdet systematisk med den enkelte elevs læringsmål, feedback, digitale kompetencer, globalisering og studiekompetencer.

Nye elever vil derfor fortsat få den bedst mulige uddannelse på Gladsaxe gymnasium, med dygtige og velforberedte lærere.

Hvis du vil vide mere om gymnasiereformen, kan du læse mere på ministeriets hjemmeside og her på siden, hvor vi løbende opdaterer med relevante informationer om gymnasiereformens betydning.

Du skal vælge GG, fordi vi har fokus på faglighed, fællesskab og fornyelse og fordi den enkelte elevs trivsel hele tiden i fokus.

På Gladsaxe gymnasium er der plads til alle, som ønsker at deltage i vores fællesskab både fagligt og socialt. Vi forventer, at vores elever er selvstændige og føler ansvar i det daglige arbejde – både når det drejer sig om aftaler med lærere og når det drejer sig om aftaler om projekter og andre opgaver med andre elever. 

Hvorfor du skal vælge os, kan du også se i disse film.   Vi glæder os til at se dig!     


Vidste du at...

1.065
elever glæder sig til at du starter
13 kg
elller 20 bøger lånes af en typisk 2.g'er
25.000
bøger er udlånt i bogdepotet