1g-erne nærmer sig afslutningen af grundforløbet. De bør nu være godt klædt på til - med sociale kompetencer, generelle studiekompetencer og med indføring i fagområderne - at foretage et kvalificeret valg af studieretning for de kommende år.

På introturen til et naturskønt område i Glumsø fik de, gennem udfordrende betingelser og praktiske arbejdsopgaver, indsigt i hvordan personlig indsats i afstemt samarbejde, kan føre til gode og hurtige resultater. Der blev udført lege med mening, bygget tømmerflåder, skudt med vandkugler, bue og pil, klatret i træer og smuglet diamanter over ’Rio Grande’ i ly af mørket, alt imens regnen silede ned. Hvis ikke grupperne kunne finde ud af at skærme sig mod vandet, antænde vådt træ og præparere mad over bål, måtte de gå sultne til køjs i en våd sovepose! Det gik heldigvis godt, alle fik sovet, og næste dag skinnede solen.

På GG er gruppernes trivsel løbende blevet vurderet af deres mentor i de såkaldte studiemoduler. I sproggrundforløbet er en generel forståelse for sprogene udviklet, ligesom de naturvidenskabelige fags arbejdsmetode har givet indsigt i, hvad fagene har til fælles og hvori de adskiller sig fra hinanden. Alt sammen gennem praktiske øvelser, som også indholdsmæssigt kan bruges de næste år. Det varer ikke længe inden den første lille eksamen i disse forløb bliver afviklet.

Søndag d.7/10 skal eleverne afgive deres ønske af studieretning og når klassedannelsen på baggrund af ønsker er faldet på plads, kan eleverne endelig komme til at gå i en ”rigtig” 1g klasse.

Hvordan ved jeg, om jeg er blevet optaget?

Gladsaxe gymnasium er et meget populært gymnasium og har i de senere år oplevet et stigende søgetal.  Vi optager primært 1. prioritetsansøgere.  Du kan læse mere om fordelingen af elever her.

Hvis du har søgt Gladsaxe gymnasium, fik du i begyndelsen af marts en bekræftelse på din ansøgning. Vi sendte den til dig via din e-boks. I slutningen af maj er den endelige fordeling af elever færdig blandt rektorerne i Region Hovedstaden og alle ansøgere får en besked fra det gymnasium, de bliver optaget på.

Er du ikke optaget, men gerne vil på ventelisten til 1g, bedes du kontakte Jannie Grølsted-Kristensen på mail: jannie@gladgym.dk

Du kan læse mere om svarfrister   her.

Fra august 2017 trådte en ny lov om gymnasiale uddannelser i kraft, herunder karakterkrav der dog først gælder fra 2019. 

Loven har ændret ved strukturen og indholdet i gymnasiet. Fx er grundforløbet blevet forkortet og udbuddet af studieretninger er fastlagt af ministeriet. Helt konkret er en af konsekvenserne, at du som ny elev ikke længere skal angive dit valg af studieretning i din ansøgning. Du skal dog fortsat angive dit ønske til 2. fremmedsprog og kreativt fag. 

På Gladsaxe gymnasium er vi kommet godt i gang med reformen. Vi har gennem flere år arbejdet med de nye elementer i reformen. Vi har bl.a. arbejdet systematisk med den enkelte elevs læringsmål, feedback, digitale kompetencer, globalisering og studiekompetencer.

Nye elever vil derfor fortsat få den bedst mulige uddannelse på Gladsaxe gymnasium, med dygtige og velforberedte lærere.

Hvis du vil vide mere om gymnasiereformen, kan du læse mere på ministeriets hjemmeside og her på siden, hvor vi løbende opdaterer med relevante informationer om gymnasiereformens betydning.

Du skal vælge GG, fordi vi har fokus på faglighed, fællesskab og fornyelse og fordi den enkelte elevs trivsel hele tiden i fokus.

På Gladsaxe gymnasium er der plads til alle, som ønsker at deltage i vores fællesskab både fagligt og socialt. Vi forventer, at vores elever er selvstændige og føler ansvar i det daglige arbejde – både når det drejer sig om aftaler med lærere og når det drejer sig om aftaler om projekter og andre opgaver med andre elever. 

Hvorfor du skal vælge os, kan du også se i disse film.   Vi glæder os til at se dig!     


Vidste du at...

1.065
elever glæder sig til at du starter
10 kg
eller 15 bøger lånes af en typisk 1.g'er
15.000
bøger skifter ejere henover ferien