Studieretningsvalg for 1.g elever

Tirsdag d. 5. september 2017 var der orienteringsmøde for forældre og 1.g elever om det kommende studieretningsvalg. Der var 550 besøgende og stor interesse for at høre om de mange forskellige studieretninger.

Processen frem mod studieretningsvalget følges nu op af studieretningspræsentationer og evalueringssamtaler.

Tidsplanen er følgende:

  • Studieretningspræsentationer den 13. - 26. september
  • Evalueringssamtaler den 27. september - 6. oktober
  • Studieretningsvalg den 9. oktober

Både lærere og vejledere glæder sig til at hjælpe eleverne med at blive  afklarede frem mod  det endelige studieretningsvalg.

På Gladsaxe gymnasium er der plads til alle, som ønsker at deltage i vores fællesskab både fagligt og socialt.  Vi forventer, at du udviser selvstændighed og ansvarsfølelse i det daglige arbejde – både når det drejer sig om aftaler med lærere og når det drejer sig om aftaler om projekter og andre opgaver med andre elever.  

En stabil arbejdsindsats er afgørende. Talent er herligt, men den gode studentereksamen afhænger mest af alt af talentet for flid; du skal være flittig i tre år!

Hvorfor skal du vælge os? Det kan du se i denne film.

Regeringen har indgået et bredt forlig i folketinget om styrkede gymnasiale uddannelser, herunder en reform af det almene gymnasium. Loven har effekt fra 2017, dvs. for de elever der starter i gymnasiet til august. De nye adgangskrav gælder dog først fra 2019. 

Loven ændrer både ved strukturen og ved indholdet i gymnasiet. Fx bliver grundforløbet forkortet og udbuddet af studieretninger fastlægges af ministeriet og ikke af gymnasiet. Der er også fag, der bliver afskaffet og nye kommer til. Helt konkret er en af konsekvenserne, at du som ny elev ikke længere skal angive dit valg af studieretning i din ansøgning. Du skal dog fortsat angive dit ønske til 2. fremmedsprog og kreativt fag. 

På Gladsaxe gymnasium er vi godt forberedte til reformen. Vi har gennem flere år arbejdet med de elementer, der bliver bærende fra august 2017. Vi har bl.a. arbejdet systematisk med den enkelte elevs læringsmål, feedback, digitale kompetencer, globalisering og studiekompetencer.

Nye elever vil derfor fortsat få den bedst mulige uddannelse på Gladsaxe gymnasium, med dygtige og velforberedte lærere.

Hvis du vil vide mere om gymnasiereformen, kan du læse mere på ministeriets hjemmeside og her på siden, hvor vi løbende opdaterer med relevante informationer om gymnasiereformens betydning.


Vidste du at...

40
smartboards bliver brugt flittigt på skolen
15.000
bøger skifter ejere henover ferien
20 kg
eller 36 bøger lånes af en typisk 3.g'er