På Gladsaxe gymnasium er der plads til alle, som ønsker at deltage i vores fællesskab både fagligt og socialt.  Vi forventer, at du udviser selvstændighed og ansvarsfølelse i det daglige arbejde – både når det drejer sig om aftaler med lærere og når det drejer sig om aftaler om projekter og andre opgaver med andre elever.  

En stabil arbejdsindsats er afgørende. Talent er herligt, men den gode studentereksamen afhænger mest af alt af talentet for flid; du skal være flittig i tre år!

Hvorfor skal du vælge os? Det kan du se i denne film.

Onsdag d. 11. januar åbnede vi dørene for de, der var interesseret i at lære Gladsaxe gymnasium bedre at kende. På orienteringsaftenen mødtes kommende elever med gymnasiets lærere og hørte om fag og studieretninger, og ikke mindst om vores særlige fællesskab.

Gladsaxe gymnasium er et eftertragtet gymnasium, og vores orienteringsaften var meget velbesøgt. Se mere under nyheder.


Hvis du ikke fik mulighed for at deltage i orienteringsaftenen, fordi du eksempelvis går på efterskole, kan du i stedet deltage i Gladsaxe gymnasiums orienteringsmøde lørdag d. 21. januar, kl. 13.00-15.00. Tilmelding på post@gladgym.dk

Går du i 9. klasse og overvejer du at blive elev på Gladsaxe gymnasium, så kom og besøg os i 2017. På besøgsdagen vil du blive mødt af elever og lærere, få eksempler på undervisning, få lejlighed til at mærke atmosfæren og kunne stille spørgsmål til gymnasievejledere, lærere og elever. 

Læs mere om programmet her

Regeringen har indgået et bredt forlig i folketinget om styrkede gymnasiale uddannelser, herunder en reform af det almene gymnasium. Loven har effekt fra 2017, dvs. for de elever der starter i gymnasiet til august næste år. De nye adgangskrav gælder dog først fra 2019. 

Loven ændrer både ved strukturen og ved indholdet i gymnasiet. Fx bliver grundforløbet forkortet og udbuddet af studieretninger fastlægges af ministeriet og ikke af gymnasiet. Der er også fag, der bliver afskaffet og nye kommer til. Helt konkret er en af konsekvenserne, at du som ny elev ikke længere skal angive dit valg af studieretning i din ansøgning. Du skal dog fortsat angive dit ønske til 2. fremmedsprog og kreativt fag. 

På Gladsaxe gymnasium er vi godt forberedte til reformen. Vi har gennem flere år arbejdet med de elementer, der bliver bærende fra august 2017. Vi har bl.a. arbejdet systematisk med den enkelte elevs læringsmål, feedback, digitale kompetencer, globalisering og studiekompetencer.

Nye elever vil derfor fortsat få den bedst mulige uddannelse på Gladsaxe gymnasium, med dygtige og velforberedte lærere.

Hvis du vil vide mere om gymnasiereformen, kan du læse mere på ministeriets hjemmeside og her på siden, hvor vi løbende opdaterer med relevante informationer om gymnasiereformens betydning.


Vidste du at...

991
elever glæder sig til du starter
13 kg
20 bøger lånes af en typisk 2.g'er
83
dygtige lærere - 35 af dem med briller