Gøg og Gokke (G&G) i skolegården
Introaktiviteter for 1g :)
det var kun op ad bakke, den første dag...
fra nu af kører det...

Naturvidenskabeligt grundforløb

1g er i fuld gang med grunduddannelsen på GG. Det første semester er designet til at ruste nye elever til fagfordybelsen i de kommende år. I AP (Almen sProgforståelse!!!) arbejdes med fællestræk inden for sprogfagene, mens NV (NaturVidenskabeligt grundforløb) gennem emnet "vand" fører til forståelse for den naturvidenskabelige arbejdsmetode, som anvendes inden for fagene fysik, kemi, naturgeografi og biologi. Her er en lille film om forløbet i naturgeografi et tidligere år >>>